นิทรรศการ "ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม"

Event Details

นิทรรศการ "ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม"

Time: July 5, 2011 to July 31, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 29, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม

ผู้จัด กระทรวงวัฒนธรรม, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีเปิดนิทรรศการ : 22 กรกฎาคม 2553
เวลา : 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 8

สำนักนโยบายเและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรมและเพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมและที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการถ่ายภาพและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผลงานที่นำเสนอจำนวนกว่า 200 ภาพเป็นภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และภาพถ่ายที่เข้ารอบจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ผลงานแต่ละภาพนำเสนอภูมินิทัศน์ทางวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service