นิทรรศการ “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย”

Event Details

นิทรรศการ “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย”

Time: July 7, 2011 to August 14, 2011
Location: DOB Hualamphong Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition, mixed, media
Latest Activity: Jul 29, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

 

“เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย”
โดย ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 2554
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2554 เวลา 18.30 น.
ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี
 นิทรรศการ “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย” นำเสนอผลงานศิลปะสื่อผสมด้วยเทคนิคทางภูมิปัญญาของชาวบ้านคือ การเย็บ ปัก ปะ และชุนผ้า 
เพื่อสื่อถึงความรักความหวงแหนในวิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวไทยในชนบท ที่ยังคงมีแบบแผนอันสอดรับกับธรรมชาติ ผูกพันกับหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนาและอาชีพทางการเกษตร อันเป็นพื้นเพดั้งเดิมของศิลปินหญิงมากความสามารถ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
 ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร:02-422-2092 ,086-890-2762      
 แฟกซ์:02-422-2091อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) 
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

 ----------------------------------
 "Close-knit"
By Ruthairat Kumsrichan
July 7 – August 14. 2011
Opening reception on Thursday, 7 July, 2011 at 6.30 PM
At DOB Hualamphong Gallery
 The exhibition “Close-knit” presents artworks focussing on the love Ruthairat Kumsrichan has toward
 the traditional Thai ways of life that still mostly rely on nature as well as closely connect to religion and 
agriculture. The artist applies folk wisdoms such as the handicraft work, sewing, patching, and embroidery
 technique to create fascinating installation art that radiates coziness and also reminds viewers of the Thai
 root to which, for some people, their beloved ones belong.

DOB Hualamphong Gallery requests for your support to kindly promote the upcoming exhibition.
For further information, kindly contact: 02-422-2092, 086-890-2762 Fax: 02-422-2091 
Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday) 
Website: www.ardelgallery.com 

-- 
ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี 
DOB Hualamphong Gallery
Resident One Property Co., Ltd.
DOB Building 4F, 318 Rama 4 Rd.,
Mahapreutharam, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2237-5592-4,08-5482-3566

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เย็บ ปะ ปัก ถัก ร้อย” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (3)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service