นิทรรศการ “อุปาทาน...พเนจร”

Event Details

นิทรรศการ “อุปาทาน...พเนจร”

Time: June 16, 2011 to July 15, 2011
Location: Artery Gallery
Street: 919/1 The Silom Galleria Building,
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.arterybkk.com
Phone: 087 112 7774,02 630 3006
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 14, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

กว่าหนึ่งรอบปีที่ผ่านมาหลังจากที่ศิลปินหนุ่ม อำนาจ วชิระสูตร ผู้ยึดครองนครแห่งจินตนาการได้ออกเดินทางจากอาณาจักรจิตรกรของเขา เพื่อผจญภัยในการสำรวจโลกของ “อุปาทาน” ซึ่งก่อตัวขึ้นอย่างเสรีภายในเบื้องลึกของจิตใจ เขาจึงมุ่งพเนจรเรื่อยไปด้วยยานพาหนะรุ่นกายใจหมายมั่นที่จะซึมซับและพยายาม เรียนรู้ความหมายของโลกดังกล่าว ผ่านสรรพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกและรอบตัวเขา ทั้งรูปแบบของประสบการณ์ตรง การอ่าน ฟังหรือการเสพสื่อสาธารณะ กระนั้นการรับรู้จากรูปแบบเหล่านี้ก็ไม่สามารถสร้างความหยั่งรู้หรือเปลี่ยน แปลงความรู้สึกนึกคิดบางอย่างของเขาได้ ดังนั้นเมื่อเขาดึงเอาความรู้สึกนึกคิดบางอย่างนั้นออกมาผจญภัยร่วมกับการ วาดภาพ มโนทัศน์อันเวิ้งว้าง เงียบงัน พร่าเลือนทั้งบิดเบือน ทว่าช่างระอุ รุ่มร้อน คุกรุ่นและเคลื่อนไหวของโลก “อุปาทาน” ที่เขาค้นพบก็พรั่งพรูออกมา แต่จะเพียงพอต่อความเข้าใจร่วมกันถึงสาระสำคัญในการมีอยู่ของอุปาทานในชีวิต มนุษย์แห่งสากลโลกนี้หรือไม่นั้น “เรา” ในฐานะมนุษย์ที่มีชีวิตจะไม่ร่วมสังเกตุการณ์เชิงสงสัยใคร่รู้ถึงเลศนัยของ ชีวิตกันเชียวหรือ?
นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของศิลปินมาดดิบอารมณ์พิศวง กับผลงานศิลปะสร้างสรรค์สไตล์เยี่ยมเปี่ยมรสนิยมในชุด “อุปาทาน...พเนจร” จับเรื่องนามธรรมของภาวะแห่งการยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ทางจิตใจในสิ่งที่เชื่อ ที่ชื่นชอบหากแต่อาจไม่ใช่ที่สุดของความดีงามอย่างแท้จริง เพราะเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไว้นั้นสั่นคลอนและเสื่อมสลายลง ความทุกข์ความไม่สบายใจทั้งหลายย่อมคุกคามแล้วจิตใจก็จำต้องซัดเซพเนจร เรื่อยไปเพื่อเสาะแสวงหาอุปาทานใหม่อย่างที่ใจรัก ใจหวัง ใจเชื่อและชื่นชอบแต่ปราศจากอุปสงค์จนหลงลืมการปล่อยวาง
ศิลปิน ผู้นี้ท้าทายประเด็นใหม่ให้กับนิยามของชีวิต โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากอีกระดับทางพุทธปัญญาที่เชือดเฉือนมิติแห่งพลัง สร้างสรรค์จากโลกของจินตนาการในชุดผลงานแรกได้ลุ่มลึก เด่นชัดทั้งเข้มข้นและละเอียดอ่อนกว่าเดิม ในโลก “อุปาทาน” ที่เขาค้นพบอยู่นี้มีความสำคัญตรงที่จุดหมายช่างไร้ทิศทาง แต่ย่อมไม่ไร้ซึ่งเป้าหมายในการค้นหาความเข้าใจที่ดีที่สุดให้กับชีวิตที่ เวียนวนอยู่ในสังคมโลกอุปาทานภิวัฒน์ใบนี้ไปได้เลย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “อุปาทาน...พเนจร” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 22, 2011 at 11:47am
More than a year has passed, after an artist Amnad Vashirasurt who arrogates upon the kingdom of fantasy has departed himself from his Imagery Region. To adventure in exploring the world of "bias", that formed itself liberally within the depth of his mind. He aims to continuously wandering by the vehicle model of body and mind, intend to absorb and try to learn the meaning of such world through to many of circumstances that happening around the world and around him. He took every format to learning like directly experiences, reading or listening to media abuse the public. Yet awareness from these patterns cannot make intuitive sense or change something in his thoughts. So when he pulled out something of that thought to adventure join in painting. Then the concept of an immense, silence gradually diffused and distorted but also erupt, passionate, flame out and the moving of the "bias" world that he found has just gush out. But could it be enough to share some common understanding to each other, about an important essence of the existence bias in human’s life for this Worlds or not? Thus as "we" are as a human being with life doesn’t base curious to get observe about the ruse of life even for once?

The 2nd solo art exhibition by an artist who looks raw and felt enigmatic. He is back with his great style of creative work in the full set of tastes. “Preconceived Nomad “ catch on the status of abstract phenomena it (bias) in mind in what to believe, what for favorite, but probably not most of the real good. Because when all the phenomena it is unstable and decay into, sadness is creeping uneasiness would all come. Then mind need to wander and I remember us always to look for migratory preconceived new heart as to hope, to love, to faith and satisfy, but without the right objective until forgetting to learn how to let go.
This emerging artist who challenge the new definition of life and convey his inspired by transfer from another level of Buddhist wisdom that cut dimensions of creativity from the world of imagination in his first series of work quite prudently, clearer and intense delicately than ever. In the world of "bias" that he found has an important point in its destination, which is really out of direction, but shall not be without a goal for us to finding the best understanding in the circle of life which living in the world community as in proclaiming it as globalization at all. 
*Grand opening reception on Thu 16th June, 2011
An exhibition will take place on 16th June – 15th July, 2011
At Artery Gallery, Silom Galeria
For more information please feel free to contact us anytime.

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service