นิทรรศการ "เชียงใหม่นาว!" สำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

Event Details

นิทรรศการ   "เชียงใหม่นาว!"  สำรวจเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

Time: April 7, 2011 to June 19, 2011
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 10, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service