สัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553

Event Details

สัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553

Time: March 1, 2011 to March 5, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.portfolios.net/for…
Event Type: culture, art, performance, exhibition
Latest Activity: Mar 4, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


“งานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นระยะเวลาหลายวัน เพื่อเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการสืบทอดความรู้ ความสามารถของศิลปิน และทำให้เกิดการตระหนักและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย”


โดยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช 2553 ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์, สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล พันเอกชูชาติ พิทักษากร, สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม นายธงชัย รักปทุม, สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมไทย นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์ ศิลปะทอผ้า นางประนอม ทาแปง, สาขาวรรณศิลป์ ด้านสารคดี เรื่องสั้น นายสมบัติ พลายน้อย, สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้าน นายควน ทวนยก, สาขาวรรณศิลป์ ด้านสารคดี เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ นายสุรชัย จันทิมาธร, สาขาศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นายสุประวัติ ปัทมสูตร


'สัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553' จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศุนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนพระรามเก้า และจัดแสดงไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง www.culture.go.th หรือโทร.0-2247-0082 ต่อ 1207 และ 1209
/////

กิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
15.30 - 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
17.00 - 18.45 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553
18.45 - 21.30 น. การแสดงของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
15.30 - 17.00 น. เสวนาภาษากวีกับศิลปินแห่งชาติสุรชัย จันทิมาธร, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยวงคาราวาน

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
18.30 - 21.30 น. สนทนากับศิลปินแห่งชาติ 2553 พันเอกชูชาติ พิทักษากร การแสดงวงออร์เครสตราบรรเพลงคลาสสิคและเพลงไทย การบรรเลงเดี่ยวไวโอลินประชันวงออร์เครสตรา

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
14.00- 16.00 น. กิจกรรมจิบน้ำชากับศิลปินแห่งชาติ 2553 ควน ทวนยก, เสวนาการแสดงดนตรีพื้นบ้าน, การแสดงโนราตัวอ่อน และรำยั่วปี โดยควน ทวนยก และศิษย์

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554
14.00-16.00 น. เสวนาภาษานักเขียน 'ชีวิต งานเขียน และลมหายใจของ ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 2553' และงานออกร้านจำหน่ายหนังสือของ ส.พลายน้อย


วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554
14.00-16.00 น. เสวนาหัวข้อ 'ศิลปะ ศิลปิน ถึงศิลปินแห่งชาติ' โดยธงชัย รักปทุมศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2553
18.00 - 20.00 น. กิจกรรมสนทนากับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 2553, การรำหน้าม่าน โดย พิศมัย วิไลศักดิ์ และละครดึกดำบรรพ์เรื่อง 'ศรีปราชญ์' โดยสุประวัติ ปัทมสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554
14.00-16.00 น. เสวนาหัวข้อ 'เผ่า สถาปนิกไทย สถาปัตยกรรมไทย' โดย เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2553 (สถาปัตยกรรมไทย)

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554
14.00-16.00 น. เสวนาหัวข้อ 'ดิน ดาว สู่ศิลปินแห่งชาติ' โดย พิศมัย วิไลศักดิ์ และสุประวัติ ปัทมสูตร
19.00- 21.00 น. การแสดงผลงานด้านดนตรีสากล, การแสดงเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสำหรับเปียโนโดยศิษย์พันเอกชูชาติ พิทักษากร, การแสดงเดี่ยวเปียโนโดยศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ นักร้องรับเชิญ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล และ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ


วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554
14.00-16.00 น. เสวนาหัวข้อ 'ผ้าทอสู่ชีวิต' โดยประนอม ทาแปงศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ) 2553

Comment Wall

Comment

RSVP for สัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service