นิทรรศการ “ทวาราวดี”

Event Details

นิทรรศการ “ทวาราวดี”

Time: July 31, 2009 to September 30, 2009
Location: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
Event Type: exhibition
Latest Activity: Sep 26, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จฯทอดพระเนตรงานนิทรรศการ “ทวาราวดี” ณ พิพิธภัณฑ์กีเมต์ (Musée Guimet) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จัดนิทรรศการศิลปะเพียง “ยุคเดียว” ของประวัติศาสตร์ไทยโดยเน้นที่ศิลปะยุคทวาราวดี

« ทวาราวดี ปูมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย »
ภัณฑรักษ์ : Pierre Baptiste ภัณฑรักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำพิพิธภัณฑ์กีเมต์และ Thierry Zephir ผู้เชี่ยวชาญประจำพิพิธภัณฑ์กีเมต์

เมื่อนักโบราณคดีขุดพบเหรียญเงินที่จารึกข้อความภาษาสันสกฤตว่า “ศรีทวาราวดีศวรปุณยะ”(บุญประเสิรฐแห่งเจ้าอาณาจักรศรี ทวาราวดี) นั่นคือจุดเริ่มการย้อนไขปริศนาสู่อาณาจักรทวาราวดีอันยิ่งใหญ่ในอดีตอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเป็นดินแดนพุทธศาสน์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเต็มไปด้วยปริศนามากมาย สันนิษฐานว่าอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำตอนกลางของประเทศไทย ซึ่งศูนย์กลางอาจอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม อู่ทองหรือบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน ยังขาดหลักฐานที่ระบุศูนย์กลางอาณาจักรที่แน่ชัดได้

ปีนี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดนิทรรศการรวมผลงานศิลปะทางศาสนาพุทธตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 13 โดยได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นเผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการร่วมระหว่างนักโบราณคดีไทยและนานาชาติในการไขปริศนาแห่งอดีตพร้อมทั้งการศึกษาเอกสารโบราณที่ค้นพบในภาคกลางของไทยราวปี

นิทรรศการสุดตระการตาชุดนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นการปลุกอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง “ทวาราวดี” อาณาจักรแห่งพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลยิ่งต่ออารยธรรมไทยในภายหลัง ท่านพร้อมจะเดินทางย้อนเวลาไปหาอดีตพร้อมนิทรรศการชุดนี้แล้วหรือยัง !

วันและเวลา : 31 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร)
สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ค่าเข้าชม : 40 บาท (20 บาทสำหรับชาวไทย)
นักเรียน นักศึกษา และนักบวชประจำศาสนาต่างๆ เข้าชมฟรี
ซื้อบัตรได้ที่หน้างาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทวาราวดี” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service