"สิ่งทอแห่งอนาคต" นิทรรศการเชิงศิลปะ วิทยาศาสตร์และสื่อสิ่งทอ

Event Details

"สิ่งทอแห่งอนาคต" นิทรรศการเชิงศิลปะ วิทยาศาสตร์และสื่อสิ่งทอ

Time: June 30, 2009 to October 16, 2009
Event Type: exhibition
Latest Activity: Sep 26, 2009

Back to Event Details

Guest Lists

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service