นิทรรศการกลองและการแสดงชุดเภรีพิพัฒน์สะบัดชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Event Details

นิทรรศการกลองและการแสดงชุดเภรีพิพัฒน์สะบัดชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Time: January 21, 2011 to January 22, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Event Type: music, culture
Latest Activity: Jan 21, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description 

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทยและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดนิทรรศการกลองและการแสดงชุด "เภรีพิพัฒน์สะบัดชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา" ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน และในวันที่ 21 มกราคม 2554 จะมีการประกวดตีกลองชิงรางวัล "ขวัญใจคนรักกลอง" ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการกลองและการแสดงชุดเภรีพิพัฒน์สะบัดชัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service