นิทรรศการศิลปะ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล

Event Details

นิทรรศการศิลปะ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล

Time: January 5, 2011 to February 5, 2011
Location: KTB Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://1.bp.blogspot.com/_gEV…
Event Type: painting, art, exhibition
Latest Activity: Feb 5, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

หอศิลป์กรุงไทยจัดแสดงภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล

หอศิลป์กรุงไทย ร่วมกับภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบมจ.ปตท. จัดแสดง นิทรรศการศิลปะ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 พรรษาในปี พ.ศ.2549 และจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณของราชวงศ์จักรี โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา16.00 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย

นิทรรศการศิลปะ 35 ภาพพิมพ์เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินมีชื่อ 23 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง คุณชัย ราชวัตร อาจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์สุพจน์ สิงห์สาย อาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ อาจารย์เนติกร ชินโย อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง อาจารย์อนุพงษ์ จันทร คุณจินตนา เปี่ยมศิริ คุณเกริกบุระ ยมนาค คุณสมภพ บุตราช คุณพงศ์ศิริ คิดดี และคุณธีรวัฒน์ คะนะมะ โดยได้ร่วมกันบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หลากหลายเทคนิคเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันสำคัญนี้

ผลงาน 35 ภาพพิมพ์ แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี นับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนและชาติบ้านเมือง รวมไปถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของพสกนิกรชาวไทยไม่เคยลืมเลือน

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านชม นิทรรศการศิลปะ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล ณ หอศิลป์กรุงไทย ซึ่งเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณชน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 


แผนที่การเดินทางมายังหอศิลป์กรุงไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ 35 ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 9 รัชกาล to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Kantima on January 19, 2011 at 7:49pm
แงแง อดไปอีกแล้ว ดิฉัน อิอิ

Attending (2)

Not Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service