งานนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 28"

Event Details

งานนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 28"

Time: September 2, 2011 to November 20, 2011
Location: Silpakorn University
City/Town: Nakhon Pathom,Thailand
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 223 3807,02 221 3841
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญร่วมชมงานสร้างสรรค์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่  28  
ประจำปี  พ.ศ.2554 โดยงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่  28  ประจำปี  พ.ศ.2554 

มีพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2554  เวลา 15.00  น. 
ณ หอศิลป์สนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม   

เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม
วันจันทร์ถึงศุกร์  ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554  เวลา 9.00 – 16.00 น.  
ณ  หอศิลป์สนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม

Comment Wall

Comment

RSVP for งานนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 28" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service