นิทรรศการ "จาก 2603 - 5303 ขาว เทา ดำ"

Event Details

นิทรรศการ "จาก 2603 - 5303 ขาว เทา ดำ"

Time: June 3, 2014 to June 15, 2014
Location: Chiangmai University Art and Culture Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: May 31, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ "จาก 2603 - 5303 ขาว เทา ดำ"

"จาก 2603 - 5303 ขาว เทา ดำ" คือการรวมกลุ่ม(เฉพาะกิจ) ของศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่ รหัส 2603 ถึง รหัส 5303 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อันนำไปสู่
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยนช์ แก่สังคม และเพื่อร่วมสังสรรค์ รำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ซึ่งชาวแดงชาดได้ผ่าน
ประสบการณ์จากการศึกษาที่ คณะวิจิตรศิลป์ ด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
นิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอผลงาน ศิลปะ 2 และ 3 มิติ ที่ใช้หลัีกทัศนธาตุขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของ น้ำหนัก
ขาว เทา และดำ มาเป็นส่วนในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่จำกัดแนวความคิด และเทคนิควิธีการนำเสนอ

นิทรรศการ " จาก 2603 - 5303 ขาว เทา ดำ" จะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 3 - 15 มิถุนยน 2557
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. - 17.00น.
หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์


"From 2603 to 5303 White - Grey - Black an Art's Party " Exhibition

The group exhibition came from the alumni class 2603 to 5303 at The Faculty of Fine Arts
Chiangmai University,This event aims to gauge interest in, and promote the formation of
a formal association of FOFA Alumni in the Arts, with the hopes of organizing future events,
programming, and an organized network of FOFA who make art, manage, and support the arts.

The exhibition will provides a 2D or 3D works which the basic of visual element in drawing,
painting, Printing, graphic, photo, sculpture or poem in White - Gray -Black theme and unlimited concept.


The exhibition on view from June 3rd to 15th, 2014
At the first floor back gallery
Tuesday to Sunday 09.00am. to 05.00pm.
Close on Monday and National holiday


Chatchawan Amsomkid was born in 1976, graduated with a MFA from King Mongkut's Institute

of Technology Ladkrabang and is currently an Associate Professor at the same institution. He was

featured in several group exhibitions, as well as picking up the bronze (2007, 2009) and silver

prizes (2008) in the Mixed Media category of the Annual National Exhibition of Art. He has had

solo exhibitions at Thavibu Gallery in 2010 and at Jamjuree Gallery in 2011. This is his third solo

exhibition.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จาก 2603 - 5303 ขาว เทา ดำ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service