นิทรรศการ "ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560"

Time: November 4, 2017 to November 28, 2017
Location: Cmu Art Center
City/Town: Chiang Mai
Phone: 053 218279
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 19, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34
วันที่ 4 -28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัด การแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การประกวดดังกล่าว

เป็นเป็นเวทีการประกวดและเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนา

วงการศิลปะของไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย นั้น

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 สัญจรมาจัดแสดง โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ ผลงานประเภทจิตรกรรม ประเภทประติมากรรม ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทสื่อผสม รวมทั้งสิ้น 109 ชิ้น แบ่งเป็น ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จำนวน 41 ชิ้น และ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จำนวน 68 ชิ้น โดยมีกำหนดจัดแสดง ระหว่างวันที่ 4 ถึง 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันนักขัติฤกษ์) เวลา 09.00 – 17.00 น. และมีกำหนดพิธีเปิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 และ ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ หอนิทรรศการฯ ยังจัดกิจกรรมนำชมนิทรรศการ ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2559 รอบเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

--------------------------------------
หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / 053-218279

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2560" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service