เทศกาล "นวัตศิลป์นานาชาติ 2558 หรือ IICF 2015"

Event Details

เทศกาล "นวัตศิลป์นานาชาติ 2558 หรือ IICF 2015"

Time: March 19, 2015 to March 22, 2015
Location: BITEC
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 16, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558 หรือ IICF 2015

ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand-ASEAN & International Craft Connectivity ที่นำเสนอความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเฉพาะด้านงานศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งานนี้จึงไม่ใช่เพียงงานที่จัดแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านงานศิลปหัตถกรรม หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสัมมนาในเรื่อง แนวโน้มสมัยนิยม และการออกแบบผลงานทำมือที่ทันสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางการค้าในแขนงงานที่เกี่ยวข้อง จึงเปรียบเสมือนเวทีขนาดใหญ่ให้ได้พบปะ เจรจาธุรกิจ หรือกลุ่มคนรักเสพงานศิลป์ นักเรียน นักศึกษากับการเข้าฟังสัมมนาต่อ ยอดงานที่ชื่นชอบ สาขาที่ศึกษา

ภายในงานจะมีการแบ่งกลุ่มสินค้าที่นำมาจัดแสดงออกเป็น6 กลุ่ม คือ 1. ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 2. เครื่องปั้นดินเผา 3. เครื่องจักสาน 4. เครื่องประดับ 5. เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน 6. ผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์อื่น ๆ ซึ่งล้วนมีความสร้างสรรค์ โดดเด่น ตลอดจนนิทรรศการน่าสนใจ 6 ผลงาน ประกอบด้วย นิทรรศการหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด มรดกภูมิปัญญา, นิทรรศการ ASEAN Selection กิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์,นิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการ Maison et Objet 2014 , โครงการแสดงผลงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมจากวิถีชนเผ่า, นิทรรศการ SACICT’s Craft Trend การรวบรวมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและแนวโน้มการออกแบบที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย ศ.ศ.ป., นิทรรศการ “เชิดชูทายาท” แสดงงานหัตถกรรมพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ดั้งเดิมสู่ความร่วมสมัยจากรุ่นสู่รุ่น

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาล "นวัตศิลป์นานาชาติ 2558 หรือ IICF 2015" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service