นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557”

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557”

Time: April 29, 2014 to August 3, 2014
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 29, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557”

ซึ่งเป็นผลงานของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2556

จากสถาบันการศึกษาศิลปะ 30 แห่งทั่วประเทศโดยนำผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดแสดงร่วมกันจำนวนทั้งสิ้น 110 ชิ้น

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 สิงหาคม 2557

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service