เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 (bacc art thesis exhibition 2012)

Event Details

เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 (bacc art thesis exhibition 2012)

Time: May 25, 2012 to July 29, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting, photo, photography, sculpture
Latest Activity: Jul 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 (bacc art thesis exhibition 2012) การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการคัดสรรผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา 6 ประเภทผลงานศิลปะ ได้แก่ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง โดยแบ่งช่วงการจัดแสดงผลงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 2 ประเภทผลงาน คือ

- ช่วงที่ 1 (จิตรกรรมไทย –จิตรกรรมสากล) จัดแสดง วันที่ 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555

- ช่วงที่ 2 (ภาพพิมพ์-ภาพถ่าย) จัดแสดง วันที่ 13 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2555

- ช่วงที่ 3 (ประติมากรรม – ศิลปะจัดวาง) จัดแสดง 10 – 29 กรกฎาคม 2555


ในเทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 2 นี้ ในรับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้ชมจะได้รับรู้มุมมองทางความคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ที่นิสิตนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรมและศิลปะจัดวางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านศิลปะ เทศกาลศิลปนิพนธ์จึงเป็นเวทีสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานในสถานะความเป็นนิสิตนักศึกษา การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบัน และในขณะเดียวกันก็จะเป็นเวทีแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตัว เพื่อก้าวเดินสู่สายอาชีพทางด้านศิลปะ และเติบโตไปเป็นศิลปิน หรือคนทำงานศิลปะสาขาต่างๆ ต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 (bacc art thesis exhibition 2012) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Might attend (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service