นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "21 FORMS"

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "21 FORMS"

Time: April 1, 2014 to April 8, 2014
Location: G23 at Swuniplex
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/G23At…
Phone: 02 261 2096
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 28, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 8

โดยนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


พิธีเปิด 2 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.

ประชุมวิชาการ เวลา 16.00 น.

จัดแสดงในวันที่ 1-8 เมษายน 2557


ณ หอนิทรรศการ g23

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "21 FORMS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service