นิทรรศการ "21 EXHIBITION by SIRI"

Event Details

นิทรรศการ "21 EXHIBITION by SIRI"

Time: January 21, 2018 to February 11, 2018
Location: 10ml.
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://facebook.com/events/53…
Phone: 089 465 6915
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 1, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

21 EXHIBITION by SIRI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 สถานที่ในจินตนาการ
กับบันทึก 21 วันในโลกความจริง

21 คือจำนวนวันตามทฤษฎีของ ดร. แมคเวล มอลท์ ที่กล่าวไว้ว่า การกระทำจะตกผลึกกลายเป็นนิสัยได้ ต้องต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน งานนิทรรศการนี้ นอกจากจะมีภาพวาดที่สิริวาดขึ้นใหม่ 21 ภาพแล้ว งานยังจัดให้มีขึ้น 21 วันด้วย เป็น 21 วันที่เธอจะเขียนบันทึกเล่มพิเศษในนิทรรศการทุกวัน และวาดรูปให้ทุกคนที่มาชมนิทรรศการ แลกกับการที่คุณต้องเขียนบันทึกร่วมกับเธอด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประวัติ :
น.ส. สิรินาฏ สายประสาท (กวาง) นามปากกา SIRI (สิริ)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงาน :
- มีผลงานเล่มเดี่ยว (เขียนและวาด) กับสำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรื่อง a little something , หนังสือเรื่อง 21 และ หนังสือเรื่อง ไต้หวันไปวันๆ และเขียนร่วมกับนักเขียนอื่นๆ 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือเรื่อง Homeroom และเรื่อง Paper Journey : เจอนี่...ที่มาเก๊า
- เคยแสดงผลงานภาพวาด 10 ภาพ ชื่อ Thai-Tai ที่เมืองไทเปและไทจงประเทศไต้หวัน ปี2559
- เคยเข้าร่วมงานศิลปะของ Pop up Asia ที่เมืองไทเป ไต้หวัน ปี 2560

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "21 EXHIBITION by SIRI" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service