นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "2012 เนรมิตโลก"

Event Details

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "2012 เนรมิตโลก"

Time: February 28, 2012 to February 29, 2012
Location: Central Plaza
City/Town: Khonkaen,Thailand
Website or Map: http://www.centralplaza.co.th…
Phone: 02 635 1111
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Feb 14, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สืบเนื่องจากนิสิต หลักสูตรนฤมิตศิลป์ได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในรายวิชา Senior Project in Creative Arts งานโครงการนฤมิตศิลป์ ประกอบไปด้วยทั้งสามสาขาวิชาคือ สาขาออกแบบเรข-ศิลป์ (Graphic Design), สาขาออกแบบหัตถศิลป์ (Craft), สาขาออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion Design) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพผลงานด้านการออกแบบของนิสิตทั้งสามสาขาวิชา


เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจรับรู้ข่าวสารการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ และสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ลงสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ ดังรายละเอียดโครงการแนบท้าย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "2012 เนรมิตโลก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service