กะดีจีน – ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา THE 2nd KADEEJEEN-ART-IN-SOIs

Event Details

กะดีจีน – ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา THE 2nd KADEEJEEN-ART-IN-SOIs

Time: November 19, 2010 to November 21, 2010
Location: ย่านกะดีจีน
City/Town: ฺBangkok, Thailand
Website or Map: http://www.cuurp.org
Phone: +66 2218 4441
Event Type: performance, exhibition, shot, film
Latest Activity: Nov 21, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


กะดีจีน – ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2
ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา
THE 2nd KADEEJEEN-ART-IN-SOIs
19-21 พฤศจิกายน 2553

“ย่าน กะดีจีน” เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยชุมชนเล็กๆ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม ซึ่งคงความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรมของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ (พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และมุสลิม) และอยู่ร่วมกันมาอย่างสันติสุขตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจวบจนปัจจุบัน

สมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน “กะดีจีน – ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดวางผลงานศิลปะและแสงไฟในพื้นที่สาธารณะของย่านกะดีจีน ภายใต้แนวคิด “ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความสำคัญของ 3 ศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์ของย่าน ผ่านทางงานศิลปะอันหลากหลาย ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ดนตรี และการแสดง โดยการมีส่วนร่วมของชาวย่าน ศาสนสถาน เครือข่ายศิลปิน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมโครงการนำร่องปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรม สำคัญของย่านที่เป็นผลการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในกิจกรรม “ชาวย่านคิด-นิสิตจัดให้” และการระดมทุน “ผ้าป่าอนุรักษ์สามัคคีกะดีจีน” ที่ผ่านมา

Read More

Comment Wall

Comment

RSVP for กะดีจีน – ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา THE 2nd KADEEJEEN-ART-IN-SOIs to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Verarit Vincent Veranondh on November 21, 2010 at 10:55pm
พลาด -*-

Attending (1)

Might attend (2)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service