เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 "P.A.F. : Performative Art Festival # 2"

Event Details

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 "P.A.F. : Performative Art Festival # 2"

Time: November 1, 2013 to December 15, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: performance
Latest Activity: Oct 19, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2

วันที่ : 01 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2556

สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดงานแสดงครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ในเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556 ที่ห้องสตูดิโอ (ชั้น 4) หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน

โดยในปี 2556 นี้นับเป็นปีที่สองที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้น เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย เทศกาลศิลปะการแสดงสดนานาชาติ เทศกาลละครกรุงเทพ ศิลปะการเต้นร่วมสมัย และที่เพิ่มมาในปีนี้คือเทศกาลศิลปะบูโตนานาชาติ อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop ด้านศิลปะการแสดงสดและศิลปะการเต้นร่วมสมัยที่เปิดรับผู้สนใจให้ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมกัน การเสวนาจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการแสดงบูโต โดยตลอดเทศกาลฯ ผู้ชมจะได้รับชมการแสดงจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย


ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมนี้ ทางหอศิลปกรุงเทพฯ จะเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานทางศิลปะการแสดงชั้นเยี่ยมของเหล่าศิลปินมากความสามารถที่วาดลวดลายสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ในปี 2556 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม จะเป็นช่วงของเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 หรือ P.A.F. : Performative Art Festival # 2 ซึ่งทางหอศิลปกรุงเทพฯยังคงได้รับความร่วมมือจากเหล่าศิลปินมากหน้าหลายตาในการจัดสรรการแสดงหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนอแก่ผู้ชม เริ่มต้นด้วย เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 15 (ASIATOPIA International Performance Art Festival 15 / 2013) ภายใต้ชื่อ “ใต้ตีนเรา : UNDER OUR FEET” ศิลปะแสดงสดระดับสากลปีที่ 15 โดยศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีชื่อเสียงระดับสากล จุมพล อภิสุข และเพื่อนๆ ศิลปินระดับนานาชาติ ที่ได้รับความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียและได้รับการกล่าวขานในชุมชนศิลปิน ต่อเนื่องด้วย เทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 12 ที่นอกเหนือจากการแสดงที่สวนสันติชัยปราการ ร้านค้าบนถนนพระอาทิตย์ และ ถ.พระสุเมรุ โรงละครทั่วกรุงเทพฯ แล้ว ยังมีการแสดงที่หอศิลปกรุงเทพฯ อีกด้วย ตามมาด้วย มหกรรมการเต้นนานาชาติ (Internatio
nal Dance Festival 2013) โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts) : THE ROAD TO ASEAN การแสดงเต้นระดับนานาชาติน่าตื่นใจ ปิดท้ายเทศกาลฯ ด้วย เทศกาลศิลปะบูโตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในชื่อ “บูโตตัวแม่” โดย บี-ฟลอร์ เธียเตอร์ ร่วมกับ บูโต (โค-ออฟ) ซึ่งจะประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การแสดงบูโต และ นิทรรศการภาพ วิดีทัศน์ และการจัดวาง จนถึงเดือนธันวาคม 2556 นี้


สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02 2146630-8 ต่อฝ่ายกิจกรรม 530 โทรสาร 02 2146639

อีเมล activity@bacc.or.th

เว็บไซต์ www.bacc.or.th / Facebook: www.facebook.com/baccpage

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 "P.A.F. : Performative Art Festival # 2" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service