นิทรรศการ “ขายหน้า 2” (Losing Face 2)

Event Details

นิทรรศการ “ขายหน้า 2” (Losing Face 2)

Time: June 12, 2013 to June 25, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ขายหน้า 2” (Losing Face 2)

ศิลปิน ธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม (Tanawat Suriyatongtan)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 12 – 25 มิถุนายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

ขายหน้า 2 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว ครั้งที่ 4 ผลงานนำเสนอ เหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราว เรื่องเล่า และความรู้สึกนึกคิด จากการเฝ้ามอง ติดตาม รับรู้ เรียนรู้ รับฟัง และไม่อยากฟัง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจ


ขายหน้า ในนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานที่ขายหน้าตา ของศิลปินเอง รวมไปถึงการขายหน้าพฤติกรรมอันน่าขายหน้าของผู้คนในสังคม

แต่ทว่า เราจะขายหน้าได้นั้น เราต้องหน้าตาดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จนบางที การมีหน้าตาดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมาก ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้าง จนกลายเป็นปัญหาที่เหลือเชื่อ


หวังว่า การขายหน้าครั้งนี้ คงทำให้ผู้ชมนิทรรศการ จะยอมขายหน้ากันบ้าง ขายหน้าเพื่อที่จะไม่ต้องเบียดเบียนตนและผู้อื่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้ทุเลาเบาบางลงบ้าง ขอให้ผู้ชมนิทรรศการและผมเอง ขายหน้าได้ไวๆ ก่อนตลาดจะวายจากกันไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ขายหน้า 2” (Losing Face 2) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service