ภาพยนตร์ "จับฉายครั้งที่ 2"

Event Details

ภาพยนตร์ "จับฉายครั้งที่ 2"

Time: March 4, 2019 all day
Location: Majorcineplex Samsen
City/Town: Bangkok
Event Type: film, movie
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 3, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมงาน การฉายภาพยนตร์ผลงานนักศึกษา 6 สถาบัน พร้อมพูดคุยเบื้องหลังฟรี!!!
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comment Wall

Comment

RSVP for ภาพยนตร์ "จับฉายครั้งที่ 2" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service