นิทรรศการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในหลวง” ครั้งที่ 2

Event Details

นิทรรศการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในหลวง” ครั้งที่ 2

Time: December 5, 2012 to December 31, 2012
Location: Gallery Seescape
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://seescapechiangmai.blog…
Phone: 086 114 2845
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

5 ธันวาคม 2555 ด้วยพลังสร้างสรรค์และ พลังศรัทธา รุ่งศักดิ์ ดอกบัว ได้อุทิศเวลาและจิต วิญญาณให้กับการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในพระอิริยาบทต่างๆอย่างภาคภูมิใจสืบเนื่องมาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายกตัญญูกตเวทิตารวมทั้งความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

รุ่งศักดิ์ใช้สื่อภาษาทางด้านศิลปะซึ่งเป็นงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ที่ให้สีและทีพู่กันอันทรงพลังของเขาสะท้อนความรู้สึก และสำนึกของศิลปินในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ภายใต้ชื่อของนิทรรศการ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในหลวง” ครั้งที่ 2

ผลงานในครั้งนี้ รุ่งศักดิ์ ให้ความสำคัญกับพระพักตรของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่มีรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา รอยยิ้มของพระองค์ท่านในภาพเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายถึงความสงบสุข ความเบิกบาน

สีของภาพโดยรวมเป็นสีฟ้าสดใส ส่วนร่องรอยของทีพู่กันซึ่งเป็นสีทองที่ปรากฏในพื้นหลังของภาพนั้นเป็นเสมือนตัวแทนของแสงสว่างและคุณงามความดีของพระองค์ท่านผู้ปิดทองหลังพระ และแทนค่าความปิติยินดีของคนไทยที่มีในหลวงเป็นประมุข


ส่วนองค์ประกอบของภาพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีรูปแบบกึ่งนามธรรมนั้น คือแผนที่ของประเทศไทยทั้งหมดมีสีสันสดใสเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสีสันและ

บริเวณพื้นที่สีฟ้าประกอบด้วยฝีแปรงถ่ายทอดจากพลังความรู้สึกภายในของศิลปินดูเสมือนก้อนเมฆที่เคลื่อนไหวม้วนตัวรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแสดงให้เห็นถึงพระผู้ทรงเป็นพ่อคือศูนย์รวมจิตใจและพลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย

ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ของรุ่งศักดิ์ ไม่เพียงแต่จะแสดงฝีมือและความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพเหมือนมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้เป็นที่ประจักษ์และน่าประทับใจเท่านั้น งานของเขายังมีส่วนสำคัญที่โน้มน้าวให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกับพลังศรัทธา

ความจงรักภักดีซึ่งเกิดจากส่วนลึกของจิตใจ ความปิติยินดี ตลอดจนความคิดในเชิงบวกของศิลปินซึ่งนำไปสู่ความสามัคคีและจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยทั้งประเทศที่ทุกคนปรารถนาจะเห็นและให้เป็นเช่นนั้นตลอดไป สมพร รอดบุญ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในหลวง” ครั้งที่ 2 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service