นิทรรศการ "กลุ่มสายน้ำกก 2 "57"

Event Details

นิทรรศการ "กลุ่มสายน้ำกก 2 "57"

Time: November 27, 2014 to December 27, 2014
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Chiang Rai, Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 053 719 110, 083 152 6021
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 19, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Exhibition Of Painting
กลุ่ม สายน้ำกก 2 “57”
Sai Nam Kok Artist Group 2 “2014”
ของ
สรพงษ์ ทวีสมบัติ / Sarapong Taweesombut
ชัยวิิต สิทธิวงค์ / Chaiwichitiwiwong
กำพล มะโนใจ / Kompon Manojai
สมบูรณ์ สูงขาว / Somboon Sungkhao
ชาตรี ศรีพร ม /Chatree Sripromn
นัดทวี ยี่หล้า / Nattawee Yeela
ระวี มะโนเรือง / Rawee Manoruang
พิสันห์ คำวัง / Pisan Kamwung
โดย
คุณเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
จะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น.
To be presided over by
Mr.Kriengkrai Veerarittiphan
Secretary-General of The Federation of Thai Industries,Northern Region
On Thursday November 27th, 2014 at 7:00 pm

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กลุ่มสายน้ำกก 2 "57" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service