นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2” (2nd Bangkok Creative Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2” (2nd Bangkok Creative Exhibition)

Time: May 30, 2013 to July 5, 2013
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 350 3626, 080 923 9900
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Jun 8, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2

30 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2556

พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


ศูนย์สร้างสรรค์และหอศิลปมหาวิ

ทยาลัยกรุงเทพ จัด “นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุง เทพ ครั้งที่ 2” (2nd Bangkok Creative Exhibition) ร่วมกับ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานทางวิชาการจากสาขาศิลปะและการออกแบบ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อองค์ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยตัวผลงานสร้างสรรค์ที่ผลิตผ่านความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแตกต่างไปจากเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่ถูกจัดขึ้นในหลากหลายเวทีในปัจจุบัน


ศิลปินและนักออกแบบ:

เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม

ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

ธโนทัย มงคลสินธุ์

พงศ์ธริน เพชรจันทร

พิมพ์จิต ตปนียะ

พีรเวทย์ กระแสโสม

มนน ธรานุรักษ์

อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์

2nd Bangkok Creative Exhibition

is on view from May 30 – July 5, 2013

The opening reception: Thursday, May 30 at 6 PM

at Bangkok University Gallery, City Campus.


Bangkok University Creativity Center (BUCC) and the Bangkok University Gallery (BUG) will organize “The 2nd Bangkok Creative Exhibition” in cooperation with g23 Gallery at the Art Center of Thailand, Srinakharinwirot University and the Art Center at Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, to create a space for the showcase of creative academic works in art and design from various universities, hoping to deliver knowledge directly to the public through concrete creative objects, unlike other research presentations and academic conferences commonly found in today’s academic world.


Artist and Designer :

Dejchat Sriyoopum

Thanet Awsinsiri

Thanotai Mongkolsin

Pongtarin Bejrachandra

Pimchit Tapaneeya

Peerawayt Krasaesom

Manon Taranurak

Ath Kupongsak

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2” (2nd Bangkok Creative Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service