นิทรรศการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 2

Event Details

นิทรรศการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 2

Time: December 13, 2018 to December 23, 2018
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chula…
Phone: 02 218 3645
Event Type: art, exhibition, architecture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 26, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ 

สถาปัตย์นิทรรศน์ครั้งที่

ศิลปิน 

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 29 แห่ง 

ลักษณะงาน 

งานออกแบบ และงานสร้างสรรค์ ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ผังเมือง 

ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบสภาวะแวดล้อม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 

ระหว่างวันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2561

พิธีเปิดนิทรรศการ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด

ด้วย บทบาทของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตสถาปนิก นักวิจัย คณาจารย์ และนักออกแบบสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติแล้ว การเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ยังเป็นพันธกิจหนึ่งในการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีเวทีในการแสดงผลงานออกแบบ ซึ่งสะท้อนคุณภาพทางวิชาการ และวิชาชีพ และสืบเนื่องจากการจัดโครงการสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 ในปี .. 2560 เมื่อวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดเพื่อให้เป็นเวทีรองรับการเผยแพร่ผลงานกาสรออกแบบของคณาจารย์ในลักษณะอื่นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ตรงตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Council of Deans for Architecture School of Thailand) หรือ CDAST ซึ่งตระหนักและ เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการสานต่อเวทีที่สำคัญของคณาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จึงกำหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ ครั้งที่ 2 ประจำปี .. 2561 หรือสถาปัตย์นิทรรศน์ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธันวาคม 2561 โดยความร่วมมือของสมาชิกทั้ง 29 แห่ง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 2 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service