นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย 2 "เชียงรายบ้านฉัน"

Event Details

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย 2 "เชียงรายบ้านฉัน"

Time: May 9, 2015 to May 30, 2015
Location: Artbridge Chiangrai
City/Town: Chiangrai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/artbr…
Phone: 053 166 623
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 12, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย 2

Young Artists Chiang Rai Exhibition 2

"เชียงรายบ้านฉัน"


เปิดนิทรรศการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.

ประธานในพิธีโดย อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย

นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงงานครั้งที่ 2 ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย ที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความรักและศรัทธา และปรารถนาที่จะเดินทางในเส้นทางศิลปิน รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข่าวสารด้านศิลปะ รวมถึงสร้างโอกาสในเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดยในปีนี้มีศิลปินเข้าร่วม จำนวน 30 ศิลปิน ตามรายชื่อดังนี้ กอบพงษ์ ขันทพันธ์, กอล์ฟ บุญมา, กิตติพงษ์ พงศ์โชคดีเลิศ, ชาลินี กาวิลาวัน, ชินดนัย ปวนคำ, ณัฐพล เจียงจรัสนนท์, ณัฐพันธ์ ยอดรักษ์ ,ดิษณ์กร สุทธสม, ทนง มั่นเหมาะ, นฤมล อุ่นเรือน, นักปราชญ์ อุทธโยธา, นิพนธ์ ใจนนท์ถี, บุญเกิด ทาบุญ, ปรัชญ์ พิณสาร, ผกามาส พุทธรินทร์, พงศ์ธร กิจพิทักษ์, พุทธรักษ์ ดาษดา ,รุ่งโรจน์ แสนลือม, วิจิตรา กาหะ, วิษณุ ธรรมสอน, วีรยุทธ นางแล, ศิริชัย เชียงแรง, ศุภชัย ยี่สุ่นศรี, สุทธิเกียรติ ใสสะอาด, อภิสิทธิ์ มณีธร, อรัญ ปัญญาทิพย์, อร่าม ถานันดร์, อำนาจ ก้านขุนทด, อิศรา กาวิลาวัน, เอกพงษ์ ใจบุญ

แต่ละคนได้จัดทำงานสร้างสรรค์ในหัวข้อเชียงรายบ้านฉัน แสดงความคิด มุมมอง ความรู้สึกต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9-30 พฤษภาคม 2558 ณ ขัวศิลปะ เชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 088-418 5431 ติดตามข่าวสาร www.facebook.com/artbridgechiangrai

https://www.facebook.com/events/1580309715582374/

ArtBridge Chiangrai invites you to the opening reception

“Young Artists Chiang Rai Exhibition2”

On Saturday May 9th, 2015 at 06.00 pm

Guest of Honour : Ajarn Sriwan Janehuttakarnkit

Venue : Artbridge Chiangrai

This Exhibition will be on view until 30 May 2015

Opening daily 10.00-19.00 hrs. (Admission Free)
More info : www.facebook.com/artbridgechiangrai , https://www.facebook.com/events/1580309715582374/

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย 2 "เชียงรายบ้านฉัน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service