นิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์"

Event Details

นิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์"

Time: April 5, 2014 to April 28, 2014
Location: Chiang Mai University Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์

โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 28 เมษายน 2557

พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

“Buddhist Art Exhibition”

Art thesis exhibition

Presented by EKA DHARMA SILPA

5th – 28th April 2014

Opening Ceremony will be on 5th April 2014 at 2 pm.

Chiang Mai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service