นิทรรศการ "ขัวศิลปะครั้งที่ 2"

Event Details

นิทรรศการ "ขัวศิลปะครั้งที่ 2"

Time: December 25, 2013 to May 30, 2014
Location: ArtBridgeChiangRai
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.artbridgechiangrai…
Phone: 053 166 623
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 22, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2

2nd ArtBridge Chiang Rai Art Exhibition

เปิดนิทรรศการ: วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ประธานในพิธี : คุณ เขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)

551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 (ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่ )


นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในกองทุน ศิลปินเชียงรายมากกว่า 150 คน ทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย งานปั้น งานแกะสลัก เซรามิค ที่เปิดกว้างให้กับศิลปินรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน แสดงงานร่วมกันในพื้นที่ขัวศิลปะ อันแสดงถึงพลังความสมัครสมานสามัคคี และยังสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย นอกจากนี้นิทรรศการจะเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ ทางด้านศิลปะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง....เป็นสะพานเชื่อมศิลปะสู่สังคม

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 30 พฤษภาคม 2557

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

ArtBridge invites you to the opening reception

2nd ArtBridge Chiang Rai Art Exhibition


Opening : Wednesday 25th December 2013

Time: 06.00 pm


Guest of Honour : Mr.Khemchat Thepchai

Director - General Office of Contemporary Art and Culture, Thailand

Venue: ArtBridge ChiangRai (ABCR)

551 Moo 1 Phahoyothin Road., Bandu, Chiangrai 571000

This exhibition will be on view untill 30 May 2014

Opening daily 10.00-19.00 hrs. (Admission Free)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ขัวศิลปะครั้งที่ 2" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service