นิทรรศการ "ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2"

Event Details

นิทรรศการ "ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2"

Time: December 27, 2013 to March 23, 2014
Location: G23 at Swuniplex
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://act.swu.ac.th
Phone: 02 261 2096, 02 649 5000 ext 15651, 15305, 15625
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 17, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ : นิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี : ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2 และนิทรรศการ 101 ปี เพาะช่าง 45 ปี ศิลปศึกษา 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 น.

(ประธานในพิธีเปิด : คุณบุญชัย เบญจรงคกุล)


ศิลปิน

อารี สุทธิพันธุ์

วิรุณ ตั้งเจริญ

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์

นุกูล ปัญญาดี

อัศวิน ลชิตาวงศ์

บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส


กวี

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ไพวรินทร์ ขาวงาม

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

มงคล เปลี่ยนบางช้าง

อรุณวดี อรุณมาศ

พจนาถ พจนาพิทักษ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service