นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 2 “โลกแห่งจินตนาการ”

Event Details

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 2  “โลกแห่งจินตนาการ”

Time: April 3, 2012 to April 30, 2012
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org/
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 2

“โลกแห่งจินตนาการ”

3 – 30 เมษายน 2555

……………………………………………


บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการด้านศิลปะเพื่อสังคม ด้วยการจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “โลกแห่งจินตนาการ” โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานร่วมแสดงรวมจำนวนกว่า 40 ชิ้นมาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เมษายน 2555 โดยดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.


หลังจากที่โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 1 (2554) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย คณะผู้จัดในนามของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จึงสานต่อการจัดประกวดในปีนี้ด้วยหัวข้อ "โลกแห่งจินตนาการ" โดยมุ่งหวังให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ ซึ่งยังคงรูปแบบผลงานเป็นภาพเขียน 2 มิติใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

ซึ่งครั้งนี้ได้เชิญ 4 ศิลปินระดับอาจารย์ของวงการศิลปะชุดเดิมมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานได้แก่ ถวัลย์ ดัชนี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อิทธิพล ตั้งโฉลก และสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ นอกจากนี้ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ และคุณณินทิรา โสภณพนิช ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้


รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงานชื่อ “ภาพจับ หมายเลข 1” โดยนายวิมล เขียวมาก


รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงานชื่อ “สู่ไตรภูมิ” โดย นายเนติ พิเคราะห์

ผลงานชื่อ “สันติสุขจงมีแด่ท่าน 2” โดย นายเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

ผลงานชื่อ “โลกาวินาศ” โดย นายสุวัฒน์ชัย ทับทิม

ผลงานชื่อ “เรื่องของข้าพเจ้า” โดย นายกฤษฎางค์ อินทะสอน

ผลงานชื่อ “การรอคอยของหญิงหม้าย” โดย นางสาวซัลวาณี หะยีสะแม


นิทรรศการ”การประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 2: โลกแห่งจินตนาการ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 30 เมษายน 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.


หมายเหตุ: 13 – 15 เม.ย. 55 ปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร. 02-281-5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 2 “โลกแห่งจินตนาการ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service