นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18"

Event Details

นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18"

Time: January 10, 2019 to February 2, 2019
Location: Art Centre Silpakorn University
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 13, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี นำเสนอผลงานของ 8 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการที่ได้รับคัดเลือกนี้ล้วนแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์อันน่าสนใจและโดดเด่น ผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้มีโอกาสในการทำงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
โดยในทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 นี้ เป็นปีแรกที่ได้ริเริ่มทุนรางวัลประเภทการประพันธ์ดนตรี จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปินทั้ง 8 ผู้ได้รับทุน ได้แก่
ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
พงศ์เดช ไชยคุตร
วรวิทย์ แก้วศรีนวม
ศิระ สุวรรณศร
สุจิน สังวาลย์มณีเนตร
อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี
โอภาส เจริญสุข
ประดิษฐ์ แสงไกร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โดยจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
ได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
และสามารถร่วมเรียนรู้การทำงานของศิลปินทั้ง 8 ท่านได้ในศิลปินเสวนา เวลา 16.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service