นิทรรศการ "การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16"

Time: December 1, 2012 to February 28, 2013
Location: Sanamchandra Art Gallery,Bacc
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 223 3807, 02 221 3841
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Jan 8, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชม

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเกียรติบัตร โล่รางวัล ทรงงานฝีพระหัตถ์ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเพมหานคร

ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.


การแสดงผลงาน

1 ธันวาคม 2555 – 20 มกราคม 2556

ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

29 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556

ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 21.00 น. เว้นวันจันทร์

THE 16th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has graciously granted the certificate and awards, decorated the ceramics and consented to preside over the opening ceremony at the Grand Hall, 5th Floor of Bangkok Art and Culture Centre on 7th January 2013 at 03.00 pm.


Exhibition

1st December 2012 – 20th January 2013 at The Sanamchandra Art Gallery, Silpakorn University. Sanamchandra Palace campus, Nakhon Pathom Province

Monday - Saturday at 09.00 am. – 04.00 pm.

Except Sunday and Public Holiday

29th January - 28th February 2013 at The Hall, 1st Floor, Bangkok Art and Culture Centre. Tuesday - Sunday at 10.00 am. – 09.00 pm. Except Monday.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service