นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 15 "มาชัวร์" (Maturity)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 15 "มาชัวร์" (Maturity)

Time: June 15, 2011 to June 30, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Jun 24, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 15 "มาชัวร์" 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัน : 15 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2554
สถานที่ : โถงชั้น L,ชั้น 3-4
ผู้จัด : ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พิธีเปิด : 15 มิถุนายน 2554 เวลา 18.00 น.

การแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 15 "มาชัวร์" เป็นงานแสดงศิลปะร่วมสมัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะประกอบไปด้วยผลงานศิลปะในรูปแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ การจัดวาง และวิดีโอ รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ชิ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 15 "มาชัวร์" (Maturity) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service