นิทรรศการ "ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่13" (Print)

Event Details

นิทรรศการ "ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่13" (Print)

Time: December 1, 2011 to December 11, 2011
Location: CentralFestival Pattaya Beach
City/Town: Chonburi,Thailand
Website or Map: http://www.centralfestival.co…
Phone: 02 635 1111
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Nov 26, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 13" 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดนิทรรศการศิลปกรรม "ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของคณาจารย์และนิสิตสาขาภาพพิมพ์ โดยมีผลงานที่จัดแสดงประมาณ 80 ชิ้น *** พิธีเปิดในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช *** 


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่13" (Print) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service