นิทรรศการ "ปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13"

Event Details

นิทรรศการ "ปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13"

Time: October 4, 2013 to October 30, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Oct 1, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓

นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมจากการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทการปั้นปูนสด ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ ประเภทผลงานสำเร็จรูป แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประชาชนและระดับเยาวชน


โดย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิด

ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ


จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ๑ - ๔ และห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service