การแสดง “12 ประการ ข้อ 5”

Event Details

การแสดง “12 ประการ ข้อ 5”

Time: December 18, 2014 to December 20, 2014
Location: Pichet Klunchun Dance Company
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pklif…
Phone: 0809240002
Event Type: performance
Latest Activity: Dec 3, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี ร่วมกับ คณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ เปิดการแสดงโนราร่วมสมัยเพื่อการรักษาประเพณีไทยอันดีงาม ภายใต้ชื่อการแสดง “12 ประการ ข้อ 5”

เป็นประจำของทุกปีที่ช่วงเดือนธันวาคม คณะนาฏศิลป์ร่วมสมัยพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี และโรงละครช้างจะแสดงงานนาฏศิลป์ประเพณีเพื่อการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์นาฏศิลป์ไทยทุกท่านที่ช่วยกันอนุรักษ์บำรุงนาฏศิลป์ไทยเอาไว้ และเป็นการขอบคุณผู้ชมชาวไทยที่คอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะโดยตลอดมา

และในปีนี้ทางคณะได้รับเกียรติจากคณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ นำโดยคุณครู ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินโนราแห่งจังหวัดสงขลาเจ้าของรางวัลรางวัลพระราชทาน พระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2547 มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานโนราร่วมสมัยกับทางคณะ ภายใต้ชื่อการแสดงว่า “ 12 ประการ ข้อ 5”

การแสดง “12 ประการ ข้อ 5” เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของกระแสการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยทางคณะได้ให้ความสำคัญมุ่งไปที่ข้อ 5 ของค่านิยมทั้ง 12 อันมีเนื้อความว่า “รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย” การแสดงดังกล่าวนี้จึงเป็นการแสดงที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาคำตอบของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางบริบททางสังคมร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รูปแบบการแสดงชิ้นนี้ได้นำโครงเรื่องดั้งเดิมของโนรามาเป็นตัวบทของเรื่อง แต่มองหารูปแบบการเล่าเรื่องในแบบงานร่วมสมัยโดยมุ่งสื่อประเด็นของค่านิยมดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านนักแสดงของคณะพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี ร่วมกับนักแสดง และนักดนตรีคณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ จากจังหวัดสงขลา รวมกว่า 20 ชีวิต ซึ่งถือได้ว่าการแสดงชิ้นนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงละครช้างในปี พ.ศ. 2557 นี้

การแสดงจะจัดขึ้นที่โรงละครช้าง ซ.ประชาอุทิศ 59 เขตทุ่งครุ ในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2557 เวลา 20.00 น. เพียง 3 รอบเท่านั้น บัตรราคา 700 บาท และสำหรับนักศึกษาไม่เกินปริญญาตรี 400 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0809240002 และ www.facebook.com/pklifework

สื่อมวลชนท่านใดสนใจเข้าชมบรรยากาศการฝึกซ้อม ติดต่อสัมภาษณ์ หรือเข้าชมการแสดง สามารถติดต่อได้ที่ เวลา อมตธรรมชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0809240002 หรือ อีเมล์ wayla.a.thammachad@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดง “12 ประการ ข้อ 5” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service