นิทรรศการ "กลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 11"

Event Details

นิทรรศการ "กลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 11"

Time: July 5, 2014 to July 20, 2014
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 28, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดนิทรรศการ "กลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 11"
โดย คณาจารย์ผู้สอนศิลปะ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพ เชียงใหม่
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00น.
และ เวลา 16.00 น. ขอเชิญรับฟังการบรรยาย โดยศิลปิน


CHIANG AMI UNIVERSITY ART AND CULTURE CENTER
is delighted to invite you to the special Talk and Opening of "11th JED YOD GROUP"
Exhibition by Guest Artists and The Art Instructors of Faculty of Art and Architecture
Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiangmai
On July 4, 2014 at 4 pm. for special talk by artist and 6pm for Opening.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 11" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service