นิทรรศการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 6"

Event Details

นิทรรศการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 6"

Time: November 5, 2013 to November 14, 2013
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 8, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 6

5 – 14 พฤศจิกายน 2556

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพร่วมกับหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดประกวดโครงการดาวเด่น

บัวหลวง 101 ครั้งที่ 6 เพื่อเฟ้ นหาว่าที่ศิลปิ นรุ่นใหม่ ซึ่งเป็ นตัวแทนนักศึกษาสาขาศิลปะจากสถาบันการศึกษา

ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั ้งสิ ้น 51 คน โดยการเข้าร่วมประชันฝี มือวาดภาพสดในรูปแบบเรียลิตี ้โชว์เป็ นเวลา 9 วัน ตั ้งแต่

5-13 พฤศจิกายน 2556 ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ Bualuang101.kapook.com ซึ่งตลอดการแข่งขัน นักศึกษา

จะต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่ใูนหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เท่านนั้ ผู้สนใจศิลปะสามารถติดตามชมและเชียร์

ศิลปินคลื่นลูกใหม่ได้ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั ้งที่ 6 และร่วมโหวตศิลปิ นที่ชื่นชอบกันได้ผ่านเว็บไซต์

bualuang101.kapook.com หรือตามติดทุกความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook/Bualuang101

และ follow อินสตาแกรม (IG) Bualuang101 โดยจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 14 พฤศจิกายน

2556 ณ หอศลิป์สมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกิต ิ์พระบรมราชินีนาถ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 6" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service