นิทรรศการ "10 Steps2"

Event Details

นิทรรศการ "10 Steps2"

Time: December 19, 2014 to January 12, 2015
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ "10 Steps2"
การแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชาแกนพื้นฐานทางทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557- 12 มกราคม 2558
วันจันทร์-เสาร์: 10.00-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

"10 Steps2"
Fundamental Art Exhibition.
The exhibition will be on view during December 19, 2014 - January 12, 2015.
Monday - Saturday, 10 am - 6 pm (Closed on Sunday and public holidays)
Opening ceremony on Thursday, December 25 , 2014 at 4.00 PM
At PSG Art Gallery, Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "10 Steps2" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service