นิทรรศการ "บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี"

Event Details

นิทรรศการ "บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี"

Time: June 10, 2013 to June 29, 2013
Location: Silpakorn University
City/Town: Nakhon Pathom,Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 8, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี"

โดย

อาจารย์สุรพล แสนคำ

ระหว่างวันที่ 10 - 29 มิถุนายน 2556

ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 17:00 น.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ (วุฒิสมาชิกสรรหา) และ

รศ. ดร.คณิต เขียววิชัย (รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์)


ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "บ้านริมแม่น้ำนครชัยศรี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service