นิทรรศการ "1 year long exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "1 year long exhibition"

Time: October 31, 2013 all day
Location: Bunchun
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Event Type: art, exhibition, party
Latest Activity: Oct 31, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"1 year long exhibition" all Free party

@Bunchun Art & hostel Chiangmai,Thailand


"ศิลปะแสดงภายใน 1 ปี" และปาร์ตี้ @ บ้านฉัน ลิฟวิ่ง แกลอรี่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ปาร์ตี้เริ่มเวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556

ศิลปะแสดงภายใน 1 ปี" @ บ้านฉัน อาร์ท&เกสเฮ้าส์ เชียงใหม่ ประเทศไทย

:: บ้านฉัน อาร์ต&เกสเฮ้าส์ เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นและนำเสนอความหลากหลายของศิลปิน มีทั้งการแสดงดนตรี แฟชั่น และศิลปะแนวคิดใหม่ๆ

เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้น รวมเป็นแนวคิดของทุกคนที่มาเยี่ยมและมาเที่ยวที่บ้านฉัน อาร์ต&เกสเฮ้าส์ นำเสนอที่เป็นสุดยอดเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และการเปิดเผยแนวคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ในเชิงศิลปะจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้น


>>>จุดมุ่งหมายของ บ้านฉัน อาร์ท&เกสเฮ้าส์ คือ การสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ขอบเขตการทำงานผสมผสานกับศิลปะในชีวิตประจำวัน


: บ้านฉัน อาร์ต&เกสเฮ้าส์ มุ่งเน้นการจัดนิทรรศการที่แปลกใหม่เพื่อชาวต่างชาติและคนในท้องถิ่นและศิลปะเหล่านั้นจะบอกเล่าความเป็นมาของศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก

: บ้านฉัน มุ่งหวังว่าจะช่วยผลักดันศิลปินในเชียงใหม่หรือประชาชนทั่วไปให้มีเวทีที่สามารถแสดงออกเพื่อพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางการแสดงออกในเชิงศิลปะ รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอการแสดงศิลปะแปลกใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆและการเผยถึงแนวความคิดของการดำรงชีวิต


Merging art with everyday life at Bunchun is a one-of-a-kind guesthouse,gallery,and evolving art project. Locals & foreigners, artists & everyone can gathering one creative space and engage in contemporary art, both as audience and practitioners.

In collaboration with established artists and new, emerging artists, events and exhibitions will be happening both visual and performance arts. It is through these events and installations that Bunchun Gallery and guest house hopes to develop valuable

exchanges and responses that will inspire everyone and promote discussions which explore new ways to extend our imagination.

The Bunchun launch party will feature stimulating performance,music,fashion,visual arts and other bold concepts. It hopes to provide everyone with totally unique and creative encounters-giving art to the audience as experience. Prepare to be amazed at what to come from Bunchun.


(ศิลปะของเธอ @ บ้านฉัน )

Your art @ Bunchun


Art directer : Vee Bunchun Art

Curator : Tumlung CNX.TL ตำลึง ทองแดง

Co-curator & PR : Ging Jamjuree Ging

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "1 year long exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service