นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 1 "ERROR 502"

Event Details

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 1 "ERROR 502"

Time: May 8, 2015 to May 14, 2015
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiangmai, Thailand
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: May 8, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ERROR 502"

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 1 โดย นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามหัวข้อที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ โดยเป็นการแสดงออกผ่านปฏิบัติการทางสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อร่วมสมัย ที่มิใช่สื่อศิลปะบริสุทธิ์ในเชิงนามธรรม แต่เป็นการจัดแสดงงานสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อที่มุ่งเน้นในการทำความเข้าใจ รวมทั้งวิพากษ์ในประเด็นเรื่องราวรอบตัวอันสลับซับซ้อน ผ่านวัฒนธรรมทางสายตาที่ไม่ได้ผูกยึดอยู่กับกรอบชุดความรู้หรือเทคนิคการนำเสนอแบบใดเป็นการเฉพาะ แต่ผสมผสานความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ สื่อมวลชน การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อสรรสร้างงานสื่อและการออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ในฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและปัจเจกชน โดยนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อว่า “ERROR 502”

ERROR 502 เป็นภาษาที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นรหัสสถานภาพการตอบรับ HTTP จากเครื่องให้บริการ มีการกำหนดโดยมาตรฐานอินเตอร์เน็ตของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเตอร์เน็ต (IETF) โดยรหัสสถานภาพนี้ หมายถึง Service Temporarily Overloaded หรือ Bad gateway อันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่สามารถให้บริการได้ แม้ว่าการร้องขอจะส่งมาอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากแม่ข่ายนั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ทำให้หยุดการทำงานชั่วคราว หรืออาจเป็นเพราะเครื่องแม่ข่ายเสีย ไฟดับ ปิดปรับปรุง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากแม่ข่าย โดยผู้ใช้บริการทำได้เพียงกดปุ่ม Refresh ซ้ำๆ ซึ่งอาจใช้เวลาเพียงชั่วครู่ หรือนานแรมปี

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ERROR 502 ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงงานศิลปะทั่วไป แต่เป็นการรวบรวม Database จากศาสตร์แขนงต่างๆ มาผนวกเข้ากับประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลชุดหนึ่ง ที่แม้จะไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย แต่การ Refresh ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา MADs ในอนาคตต่อไป เมื่อจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี มันคงไม่ยากนักที่นักศึกษาอย่างเราๆ จะประกอบอาชีพและหาจุดยืนในสังคมได้ และถึงแม้เราเรียนรู้ที่จะป้อนคำสั่งการทำงานอย่างถูกต้อง หากแต่อะไรจะรับประกันได้ว่าทันทีที่เรากด Enter ลงไปแล้ว เราจะไม่เจอกับ Error 502 บนเครื่องแม่ข่ายสังคมที่เรากำลังดำรงอยู่ในขณะนี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 1 "ERROR 502" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service