นิทรรศการ “1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์”

Event Details

นิทรรศการ “1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์”

Time: March 12, 2015 to April 8, 2015
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 24, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ: “1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์”
Title: “1 Decade”

ศิลปิน: สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล
Artist: Saroj tungtritsanakul

ลักษณะงาน: จิตรกรรมสีน้ำ
Type: Watercolor Painting

ระยะเวลาที่จัดแสดง: 12 มีนาคม – 8 เมษายน 2558
Date: 12 March – 8 April 2015

สถานที่จัดแสดง: ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี
Location: Exhibition hall, 2nd floor, Chamchuri Art Gallery


แนวความคิด (Concept) :
นิทรรศการ ชุดนี้เป็นการรวบรวมผลงาน ครบรอบ10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำงานครั้งนี้ต้องการให้เห็นการพัฒนาของงานและเรื่องของการใช้สี เทคนิคการระบายสีน้ำตลอดจนอารมณ์ของภาพ และปี2557 ได้ผลิตงานชุดใหม่ ชื่อ “ในหลวงของเรา ”
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียร์ติในหลวงครบรอบ 87 พรรษา โดยได้รวบรวมงานทั้งหมด 60 ภาพ

This exhibition brings together works of the 10th anniversary since Prof. 2545 - the most current.
A watercolor painting And was aimed at the development of the work. The use of color and technique.
Watercolor, as well as the mood of the year 2557 and has produced a new series titled "Our king".
To celebrate the anniversary, 87 years old gear Martin King has collected a total of 60 images.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “1 ทศวรรษ อ.สาโรจน์” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 24, 2015 at 12:24pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service