เทศกาล "ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1"

Event Details

เทศกาล "ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1"

Time: November 2, 2019 to November 3, 2019
Location: Dream Space Gallery Cnx
City/Town: Chiang Mai
Phone: 053 449 288
Event Type: film, movie
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 21, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

Act up : Chiangmai Transformative Theatre festival 1st

พื้นที่ศิลปะการแสดงของเมืองเชียงใหม่ ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์การใช้เครื่องมือละครสร้างสรรค์ในการพูดถึงประเด็นปัญหาสังคมอย่างเข้มข้น

Act up คือ พื้นที่ศิลปะการแสดงละคร ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายกลุ่มละครทั้ง 8 กลุ่มทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเอกลักษณ์คือ การให้ความสำคัญกับคุณค่าความงามของสุนทรียศิลป์ กับการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสังคม โดยคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคล ระดับชุมชนและสังคม

Act up จึงมุงเน้นในการสร้างผู้นำนักการสื่อสารละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยการฝึกทักษะการทำงานละครสร้างสรรค์ เทคนิคการแสดงต่างๆ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในการคิด วิเคราะห์ และจับประเด็นปัญหาที่สนใจทั้งในชุมชนหรือสังคมอย่างเป็นระบบ และสามารถนำเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหานั้นผ่านกระบวนการและการจัดการแสดงละครในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

* พบกับ การแสดง 8 เรื่อง 8 ประเด็นจาก 8 กลุ่มละครในจังหวัดเชียงใหม่

* 3 workshops การแสดง ละครสร้างสรรค์ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : Dream space Gallery CNX (แผนที่ https://goo.gl/maps/Wkzmro7RfxXfVyE86)

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page : @Actupchiangmai (https://www.facebook.com/Actupchiangmai/?epa=SEARCH_BOX)

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาล "ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service