นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 1”

Event Details

นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 1”

Time: May 15, 2012 to June 15, 2012
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ศูนย์สร้างสรรค์และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัด “นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 1” (1st Bangkok Creative Exhibition) ร่วมกับ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานทางวิชาการจากสาขาศิลปะและการออกแบบ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อองค์ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยตัวผลงานสร้างสรรค์ที่ผลิตผ่านความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแตกต่างไปจากเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่ถูกจัดขึ้นในหลากหลายเวทีในปัจจุบัน


นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555

พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 1” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service