นิทรรศการ "มงคล ๑0๘"

Event Details

นิทรรศการ "มงคล ๑0๘"

Time: May 2, 2019 to May 26, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 21, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "มงคล 0"

วันที่ : 02 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2

โดย วัชรพงษ์ ขุนอาจ

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00.

นิทรรศการมงคล oนำเสนอความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อวัตถุมงคล การเซ่นไหว้ การสักการะ และการเชื่อมั่น ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามกันจนเป็นธรรมเนียม ความเชื่อที่เกิดจากความไม่รู้และไม่มีเหตุผลรองรับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน โดยอาศัยประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุหรือวัสดุธรรมชาติมาประกอบสร้าง ให้ความหมายทั้งทางความเชื่อและความจริงของสัจธรรม ด้วยวิธีการทางจิตรกรรม เทคนิคช่างไทย และสื่อผสม เพื่อสื่อถึงการมีอยู่และไม่มีของความเชื่อกับความจริง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มงคล ๑0๘" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on April 21, 2019 at 9:41pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service