All Videos Tagged หนังสั้น (PORTFOLIOS*NET) - PORTFOLIOS*NET 2019-06-19T05:34:43Z http://www.portfolios.net/video/video/listTagged?tag=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&rss=yes&xn_auth=no หนังสั้น -ไฟในวายุ tag:www.portfolios.net,2016-04-20:2988839:Video:3299893 2016-04-20T10:38:43.393Z Tamachan Photodesign http://www.portfolios.net/profile/TamachanPhotodesign <a href="http://www.portfolios.net/video/2988839:Video:3299893"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972434238?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสั้นสร้างสรรค์ของหน่วยงานกระทรวงสาะารณสุข ที่สอนการใช้ถังดับเพลิง แบบเพี้ยนๆ ที่ทำให้เข้าใจการใช้งานได้ง่ายขึ้น ภาพยนตร์โดย นพ. สุกิจ นำสวัสดิ์ชัยกุล ถ่า... <a href="http://www.portfolios.net/video/2988839:Video:3299893"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972434238?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสั้นสร้างสรรค์ของหน่วยงานกระทรวงสาะารณสุข ที่สอนการใช้ถังดับเพลิง แบบเพี้ยนๆ ที่ทำให้เข้าใจการใช้งานได้ง่ายขึ้น ภาพยนตร์โดย นพ. สุกิจ นำสวัสดิ์ชัยกุล ถ่า... หนังสั้น ม.ปลาย - ผ้าขาวเปื้อนควัน (found) tag:www.portfolios.net,2016-04-20:2988839:Video:3299891 2016-04-20T10:31:36.829Z Tamachan Photodesign http://www.portfolios.net/profile/TamachanPhotodesign <a href="http://www.portfolios.net/video/found"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972430774?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสั้นของชาว ญ.ว. เรื่องแรกที่ใช้โปรดักชั่นระดับภาพยนตร์ ที่สร้างโดย นักเรียนชั้น ม.5/11 แต่ในขณะเดียวกันก็ผสมระดับความเป็นนักเรียนเข้าไปด้วย อาจมีหลุดขำๆ ... <a href="http://www.portfolios.net/video/found"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972430774?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />หนังสั้นของชาว ญ.ว. เรื่องแรกที่ใช้โปรดักชั่นระดับภาพยนตร์ ที่สร้างโดย นักเรียนชั้น ม.5/11 แต่ในขณะเดียวกันก็ผสมระดับความเป็นนักเรียนเข้าไปด้วย อาจมีหลุดขำๆ ... Gunman Distinction - The Film Releases Rmutt MCT. tag:www.portfolios.net,2013-12-10:2988839:Video:2997626 2013-12-10T05:42:05.972Z Natsume http://www.portfolios.net/profile/Natsume <a href="http://www.portfolios.net/video/gunman-distinction-the-film-releases-rmutt-mct-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972415519?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน . . . <a href="http://www.portfolios.net/video/gunman-distinction-the-film-releases-rmutt-mct-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972415519?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน . . . Short film ขนรักแร้(ว) Trailer tag:www.portfolios.net,2012-10-12:2988839:Video:2645283 2012-10-12T07:24:21.678Z Mickey_Miew http://www.portfolios.net/profile/Benjamaporn <a href="http://www.portfolios.net/video/short-film-trailer"><br /> <img alt="Thumbnail" height="180" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972399864?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Concept : เป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นเพราะสังคม<br></br> Content : เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้งเปลี่ยนเพราะเพื่อน เปลี่ยนเพราะความรัก และสุดท้ายแล้วพวกเขาจะตั้งคำถาม และหาคำตอบว่า ตอนนี้ เราเป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นเพราะสังคมรอบข้างกันแน่<br></br> <br></br> Visual Communication Art<br></br> Faculty of Decorative Art<br></br> Silapakon University… <a href="http://www.portfolios.net/video/short-film-trailer"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972399864?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Concept : เป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นเพราะสังคม<br /> Content : เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้งเปลี่ยนเพราะเพื่อน เปลี่ยนเพราะความรัก และสุดท้ายแล้วพวกเขาจะตั้งคำถาม และหาคำตอบว่า ตอนนี้ เราเป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นเพราะสังคมรอบข้างกันแน่<br /> <br /> Visual Communication Art<br /> Faculty of Decorative Art<br /> Silapakon University<br /> <br /> หนังรักเน้น Concept Short Film : เรื่องเล่าของพ่อ tag:www.portfolios.net,2011-12-20:2988839:Video:2243016 2011-12-20T07:38:30.067Z giftnarak http://www.portfolios.net/profile/giftnarak <a href="http://www.portfolios.net/video/short-film-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972371719?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (best inspired film) ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หนึ่งรักและภักดี" <a href="http://www.portfolios.net/video/short-film-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972371719?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (best inspired film) ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หนึ่งรักและภักดี"