พันธิศักดิ์'s Videos (PORTFOLIOS*NET) - PORTFOLIOS*NET 2021-01-17T16:53:37Z http://www.portfolios.net/video/video/listForContributor?screenName=0pyvymdl2f4c5&rss=yes&xn_auth=no mom3min.mpg tag:www.portfolios.net,2011-08-13:2988839:Video:1945836 2011-08-13T15:27:43.495Z พันธิศักดิ์ http://www.portfolios.net/profile/0pyvymdl2f4c5 <a href="http://www.portfolios.net/video/mom3min-mpg"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972362956?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ความสุข = พอใจ = ใจไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใด = ใจยอมพอ = นิพพาน = ใจเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง รักแม่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ทำให้แม่พอใจ เมื่อแม่พอใจ ใจแม่จะไม่เกาะเก... <a href="http://www.portfolios.net/video/mom3min-mpg"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972362956?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />ความสุข = พอใจ = ใจไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใด = ใจยอมพอ = นิพพาน = ใจเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง รักแม่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ทำให้แม่พอใจ เมื่อแม่พอใจ ใจแม่จะไม่เกาะเก... green bike bkk4.mp4 tag:www.portfolios.net,2011-07-15:2988839:Video:1806681 2011-07-15T02:21:35.551Z พันธิศักดิ์ http://www.portfolios.net/profile/0pyvymdl2f4c5 <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk4-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369049?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk4-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369049?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... green bike bkk3.mp4 tag:www.portfolios.net,2011-07-15:2988839:Video:1806679 2011-07-15T02:20:59.900Z พันธิศักดิ์ http://www.portfolios.net/profile/0pyvymdl2f4c5 <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk3-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369045?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk3-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369045?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... green bike bkk2.mp4 tag:www.portfolios.net,2011-07-15:2988839:Video:1806677 2011-07-15T02:20:26.749Z พันธิศักดิ์ http://www.portfolios.net/profile/0pyvymdl2f4c5 <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk2-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369060?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk2-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369060?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... green bike bkk1.mp4 tag:www.portfolios.net,2011-07-15:2988839:Video:1806775 2011-07-15T02:19:34.385Z พันธิศักดิ์ http://www.portfolios.net/profile/0pyvymdl2f4c5 <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk1-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369125?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่... <a href="http://www.portfolios.net/video/green-bike-bkk1-mp4"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2972369125?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Thumbnail" /><br /> </a><br />Bangkok Bicycle Campaign โครงการ "จักรยานมหานคร" โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องกา​รรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ​ ขอชวน "ผู้ใช้จักรยาน" และ "ผู้สนใจ" ทุกท่านร่...