นิทรรศการออนไลน์ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6 | 6th UOB Painting of the Year Online Exhibition

นิทรรศการออนไลน์ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6

ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบี ได้ริเริ่ม การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้ค้นพบศิลปินใหม่ที่มีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปินอาชีพที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

6th UOB Painting of the Year Online Exhibition

Driven by a passion to encourage talented artists in their creative pursuits, United Overseas Bank (UOB) started the Painting of the Year competition in Singapore in 1982. Today, the annual art competition is the longest-running in Singapore and one of the most prestigious in Southeast Asia.

Held in four countries in the region - Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, which has helped to discover many talented emerging artists and recognise several established professionals who have contributed significantly to the development of the Southeast Asian art scene.

UOB Painting of the Year Award

ธิดารัตน์ จันทเชื้อ
Thidarat Chantachua
ชื่อผลงาน:
ญามาอะห์ 2
ประเภท:
สื่อผสม เย็บปัก
ขนาด (ซม):
119 x 180
Title:
Jamaah 2
Medium:
Mixed media - Embroidery
Size (cm):
119 x 180
การปฎิบัติศาสนกิจคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม การกระทำนี้จะดียิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติร่วมกันหลายคน การละหมาดร่วมกันจะได้บุญมาก เพราะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
Daily Salat prayers help build merit and friendship with others. The more people we pray with, the more merit we make.

Gold Award

จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
Jakgrid Mooninta
ชื่อผลงาน:
สงบสุขตามวิถีชีวิต วิถีล้านนา
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
160 x 140
Title:
Peaceful Lanna
Medium:
Acrylic
Size (cm):
160 x 140
การผุกร่อนของจิตรกรรมฝาผนังสไตล์ล้านนา สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต ซึ่งเมื่อมองผ่านหน้าต่างออกไป ก็จะเห็นได้ถึงวิถีชีวิตในปัจจุบันที่มีแต่ความสงบสุข
Time-worn Lanna wall murals portray the lives of Lanna people in the olden days. A window of my imagination looks out to today’s serene life and happiness at home.

Silver Award

ไพศาล พิรัตน์เสาร์
Paisarn Pirussaw
ชื่อผลงาน:
บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
175 x 145
Title:
Worshipping the Śarīra
Medium:
Acrylic
Size (cm):
175 x 145
พระบรมสารีริกธาตุ ปูชนียธาตุอันเป็นที่สุดแห่งการสักการะบูชา คือ มรดกล้ำค่าของโลก มีปูชนียวัตถุและปูชนียสถานมากมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ แต่พระบรมสารีริธาตุเป็นปูชนียธาตุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระวรกายของพระองค์
With many sites built to commemorate Lord Buddha, the Śarīra is one of the world’s most treasured heritage sites because the Sarira holds the actual remains of the Buddha.

Bronze Award

ไพริน ภู่ประดับ
Pairin Pupradup
ชื่อผลงาน:
ของเล่นไขลาน
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
140 x 180
Title:
Wind-Up Toys
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
140 x 180
ความทรงจำในวัยเด็กมักมีความชัดเจนน้อยลงตามการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลา ความชัดเจนของความทรงจำนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราให้คุณค่า ความทรงจำเกี่ยวกับของเล่นในวัยเด็กซึ่งเต็มไปด้วยจินตนาการอันไร้ขอบเขต ความสุข ความสดใส ความบริสุทธิ์ ภายใต้ทัศนะมุมมองความคิดที่ไร้เดียงสา ของเล่นได้เก็บซ่อนความสุขไว้ในช่วงเวลาหนึ่งของความทรงจำ
Childhood memories fade with time, but whether those memories remain clear depends on how much we cherish them. A child’s happiness, innocence and imagination are part of the simple pleasures I recollect from those toys.
ชลสินธุ์ ช่อสกุล
Chonlasinth Chorsakul
ชื่อผลงาน:
การเปลี่ยนแปลง A2/2015
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
100 x 120
Title:
Change A2/2015
Medium:
Mix Media
Size (cm):
100 x 120
ผู้คนในสังคมทุกวันนี้ได้ให้ความสนใจและนำพาตนเองเข้าสู่สังคมในโลกเสมือน เช่นสั งคมออนไลน์ อย่างหลงไหลมากขึ้นทุกวัน ยินยอมที่จะจมอยู่ในสังคมทั้งคืนทั้งวัน มากกว่าที่จะยอมอยู่กับโลกแห่งความจริงที่สามารถรู้สึกสัมผัสได้ ทำให้ผู้คนในสังคมมีการปฎิสัมพันธ์ต่อกันน้อยลง ลุกลามเข้าไปถึงสถาบันที่เป็นพื้นฐานหลักของสังคม คือสถาบันครอบครัวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบน้ำซึมบ่อทรายค่อยๆ ถูกกลืนกิน กัดกร่อนละลายหายไปกับความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่พัฒนารุดหน้า จนสามารถทำอะไรได้คล้ายมนุษย์เข้าไปทุกขณะ ซึ่งนั้นทำให้จิตใจของผู้คนที่เป็นมนุษย์... ที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาค่อยๆ จางหาย เหือดแห้งผากลงไปในทุกวันที่ผ่าน บ้างก็ยอมขายอวัยวะของตนเพื่อแลกกับเทคโนโลยีที่คิดว่ามีค่าดุจดังพระเจ้า ดูแล้วช่างเป็นอนาคตที่น่ากลัวยิ่ง แม้แต่ตัวของข้าพเจ้าคงหนีไม่พ้น เพราะทุกวันนี้ความมีตัวตนที่แท้จริงคงมิอาจเป็นหรือได้ ถ้าไม่ได้มีชื่ออยู่ในสังคมแห่งโลกเสมือน พื้นที่เล็กๆ ที่เป็นตัวตนของข้าพเจ้ามีอยู่ก็คงจะถูกละลายกลืนหายไปอย่างมิอาจทัดทานได้...ในสักวัน
People nowadays live and breathe in the online digital world more than the real, tangible world. This causes them to have less human interaction that affects families and its members. Such influence of technology have invaded and eroded humanity. Kindness and compassion becomes scarce where people are willing to pay the price for the much-worshipped technology at the expense of an arm and a leg. I myself, am not spared from this influence, and I will one day lose my true self in this virtual space and become obsolete.
สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
Sittisak Tongdeenok
ชื่อผลงาน:
มื้อเย็น
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
150 x 180
Title:
Dinner
Medium:
Mix Media
150 x 180
Size (cm):
150 x 180
วัตถุที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นตัวบอกเล่าสภาพแวดล้อมนั้นๆ ในสภาวะของความเป็นเมืองโลกของวัตถุที่ผู้คนต่างดำเนินชีวิตเพื่อหาเลี้ยงชีวิตและเพื่ออนาคตที่สมบูรณ์แบบและเป็นสุขกับการมีวัตถุที่คนอื่นๆ มีกัน จนความหวังเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาระความกดดัน การแก่งแย่ง แข่งกับเวลา จนหลงลืมความเป็นมนุษย์ ความเป็นชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร
Everyday mundane objects tell stories of that space and time. In the urban life, people struggle to make a living and for their future security, and possess worldly items that others also find of value.
Such hope and expectations, in turn, become this pressure to compete and hustle, making us forget what happiness truly is.
พูทัย หมื่นพันธ์
Phuthai Muenpun
ชื่อผลงาน:
ตา
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
171 x 171
Title:
Grandpa
Medium:
Acrylic
Size (cm):
171 x 171
ร่องรอยบนใบหน้าของคนแต่ละอายุบอกเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต
Everyday mundane objects tell stories of that space and time. In the urban life, people struggle to make a living and for their future security, and possess worldly items that others also find of value.
The lines on one’s face tell the stories and experience of their lives.
วุฒิชัย บุญยิ่ง
Vuttichai Boonying
ชื่อผลงาน:
The Lost Star
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
170 x 131
Title:
The Lost Star
Medium:
Acrylic
Size (cm):
170 x 131
วัตถุกับพื้นที่ว่างเปล่า (Form-Space) ที่เป็นดั่งปรากฎการณ์ธรรมชาติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ด้วยการใช้ภาษาแห่งรูปทรง โดยเฉพาะรูปทรงเลขาคณิตภายใต้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อสะท้อน ให้เห็นถึงมโนภาพของความสลับซับซ้อนในสภาวะความงามของกฎธรรมชาติที่มีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและกระตุ้นจินตนาการของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Form-Space is like a natural occurrence. Graphic shapes on a single plane portray the complex imagination amidst the beauty of the ever changing nature, and endlessly inspires the mind.
สกล เต่ากล่ำ
Sakon Taoklum
ชื่อผลงาน:
มายาคติของชีวิต
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
175 x 125
Title:
Life's Illusion
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
175 x 125
การปล่อยวางอัตตาในจิตใจ ย่อมปราศจากพันธนาการที่รุมเร้า มนุษย์เราต้องรู้จักวางอัตตาความยึดติด จึงจะสามารถได้ความสงบ ปัญญาและความเสมอภาค หากแต่เรารู้จักตัวตนจิตใจของเรามากน้อยเพียงใด ซึ่งมักถูกปิดบังอำพรางอยู่ด้วยอำนาจกิเลสตัณหา ซึงหากเพียงว่าเราใช้ตาเปล่ามอง แต่ไม่ใช่ใจของเราในการรู้เห็น เราก็ยังคงเกิดความสงสัยและห่างไกลจากคำตอบหรือเข้าใจภาวะการณ์ต่างๆ ได้ตามความจริงของมัน
Letting go of the self will free us from the shackles of burdens. Human beings should learn to let go of attachment. Only then will they find peace, mindfulness and fairness.
ไกรพล กิตติสิโรตม์
Kripol Kittisiroj
ชื่อผลงาน:
ชีวิตเป็นสิ่งไม่เที่ยง
ประเภท:
สื่อผสม - สีอะคริลิกและตัดเย็บ
ขนาด (ซม):
157 x 177
Title:
Life is Uncertain
Medium:
Mixed Media - Acrylic and Embroidery
Size (cm):
157 x 177
สรรพสิ่งมีการผันแปรไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ข้าพเจ้ามองเห็นการเกิด – ดับอยู่รอบตัว การดำรงอยู่ในสังคมโดยลืมตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตอาจทำให้เป็นทุกข์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาถึงสังขารอยู่เป็นนิสัยเพื่อละวางจากความยึดมั่นถือมั่น
Change happens constantly, especially nowadays where I see births and deaths all around me. To live life without understanding its fragility can cause great sadness. Therefore, I contemplate on the samsara to let go of my attachments.
สุภาภรณ์ จุลกะ
Supaporn Chulaka
ชื่อผลงาน:
ดอกไม้ของแม่ หมายเลข 24
ประเภท:
สีอะคริลิก
ขนาด (ซม):
180 x 140
Title:
Mom’s Flower No. 24
Medium:
Acrylic
Size (cm):
180 x 140
โรคมะเร็งเต้านมได้พัดพรากแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับมา ข้าพเจ้าได้เห็นความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานของแม่ ความรู้สึกเจ็บปวดนี้สืบเนื่องจากแม่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความเจ็บปวดผ่านจิตดวงเดียวกัน ก้อนมะเร็งที่ลุกลามเข้าไปสู่ตัวแม่ ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ วัน จนวันสุดท้ายของแม่ ข้าพเจ้าจึงนำความทรงจำจากความเจ็บปวดนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพวาดชุด ดอกไม้ของแม่
Breast cancer has taken my mother away from me. I have witnessed her pain and sorrow and those feelings have transferred to me through kindred hearts. Her cancer that kept spreading further had eventually taken her last breath. The memory of pain and sadness is my inspiration for this painting.
ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
Songrit Muaiprom
ชื่อผลงาน:
ความสุข
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
120 x 150
Title:
Happiness
Medium:
Acrylic
Size (cm):
120 x 150
บันทึกความทรงจำจินตนาการ ณ ช่วงเวลาขณะหนึ่งของข้าพเจ้า
Imagination from a moment’s memory.
ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
Thitiprom Onpium
ชื่อผลงาน:
ศรัทธา
ประเภท:
สื่อผสม เย็บปัก
ขนาด (ซม):
130 x 180
Title:
Faith
Medium:
Mixed Media - Embroidery
Size (cm):
130 x 180
ทุกคนมีความเชื่อ ความศรัทธา เห็นได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการต่างๆ ภาพผลงานแสดงบรรยากาศภายในห้องพระที่มีโต๊ะหมู่บูชาแสดงรูปเคารพที่หลากหลาย รวมไปกับภาพบรรพบุรุษของข้าพเจ้าผู้ซึ่งจากไปแล้ว และเป็นเจ้าของห้องพระห้องนี้ โดยใช้ห้องนี้เป็นประจำ ถึงแม้เขาจะจากไปแล้ว แต่ความศรัทธานี้ยังคงอยู่ ตกทอดมาจนถึงพวกเรา
From cultures and rituals to religious art, it seems that everyone has their faith. In the family Buddha room, portraits of elder family members who have passed represent those who live in this space. Although they are long gone, the faith remains strong and is passed on to us today.
ณัฐนนท์ ในโพธิ์วงศ์
Nattanon Baiphowongse
ชื่อผลงาน:
จินตภาพใหม่ของชีวิต 1
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
175 x 145
Title:
New Image of Life 1
Medium:
Acrylic
Size (cm):
175 x 145
ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ จังหวะ ลีลา และการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างแสงและเงาก่อให้เกิดมิติที่ทับซ้อนกันชวนให้ข้าพเจ้าฝันและจิตนาการถึงชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายใน
Inspired by nature, its rhythm and movement, the light and shadow creates dimensions that evoke dreams and imagination.
ธวัชชัย สาริสุทธิ์
Tawatchai Sarisut
ชื่อผลงาน:
ความงามจากความดี
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
180 x 180
Title:
Beauty in Virtue
Mixed Media
Medium:
Mixed Media
Size (cm):
180 x 180
ต้องการสร้างความงาม จากความดีที่แสดงออกทาง รูป ทรง สี และความรู้สึกจากตัวผมเอง ก่อให้เกิดความงามที่เรียกว่าทิพย์วิมานของตัวผมเองสร้าง สิ่งทีผมคิดว่าคือความงามและสร้างสิ่งที่คิดว่าเป็นความดี
I create beauty and virtue from the colours and forms, from my personal interpretation. It is a haven of beauty that I dreamed up, what I see as the beauty of goodness.
สมัย ขาวพา
Samai Kawpa
ชื่อผลงาน:
สังฆทานกิเลส
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
175 x 135
Title:
Sinful Offerings
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
175 x 135
ภาพสะท้อนมุมมองที่คนในสังคมปัจจุบันทำให้ศาสนาดูเสื่อมลงโดยที่ศาสนาไม่ได้เสื่อมลงอย่างที่คนเข้าใจ แต่คนสังคมในปัจจุบันต่างหากที่พฤติกรรมต่างๆ ทำให้ศาสนาแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ความศรัทธา ความน่าเลื่อมใสในศาสนาถูกตีความ ตีคุณค่าโดยรวมไปในทางที่ไม่ดี ข้าพเจ้านำเสนอภาพการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดกิเลสผ่านเครื่องสังฆทานที่แทนสิ่งที่คนถวายแด่พระ เพื่อสื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันนั้นเองที่ทำให้ศาสนาเสื่อมลง
People today have denigrated religion, whereas religion itself has not been tarnished. It is the people in our society and their behaviours that skewed the beliefs and faith by misinterpreting and manipulating our religion. I use the monk offerings as a symbol of desire and attachment that represent immoral doings.
นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
Niroj Jarungjitvittawat
ชื่อผลงาน:
เพลงปลาตะเพียน
ประเภท:
สีอะคริลิก
ขนาด (ซม):
180 x 180
Title:
Song of the Fishes
Medium:
Acrylic
Size (cm):
180 x 180
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรัก ความอบอุ่นของแม่ ผ่านเพลงกล่อมเด็กก่อนนอนและรูปทรงของปลาตะเพียน ถ่ายทอดบรรยากาศของความสุข ความสนุกสนาน ผ่านเส้นสายและรูปทรงที่เคลื่อนไหว ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กที่มีเพียงสร้างความสุข ความอบอุ่นให้แก่ลูกน้อย นอกจากนั้นเนื้อหาของเพลงยังสอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีและความงามแก่ลูกอีกทางหนึ่ง
I was inspired by the love and warmth of my mother. Through her lullabies and the palm leaf fish mobile swirling over my crib, the songs represent happiness and love for the child. The lyrics in those songs also teach about morality and righteousness.
นันทชัย ใจอารีย์
Nanthachai Jaiaree
ชื่อผลงาน:
บ้าน (ของคนสร้างบ้าน)
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
98 x 180
Title:
Home (of the Construction Workers)
Medium:
Mixed Media
Size (cm):
98 x 180
หากน้ำให้ชีวิตได้เผื่อแผ่ที่เพื่อให้สร้างหลักปักฐาน แสงแดดนำมาซึ่งความสว่างและอบอุ่น กลุ่มวิถีชีวิตอาชีพกรรมกรเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนผู้ที่คอยสร้างบ้านที่พักพิงอันสวยงามให้กับผู้คนและสังคมบ้านเมือง จากแนวความคิดดังกล่าวข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่มีวิถีความเป็นอยู่ ของคนก่อสร้าง อันเป็นชีวิตรากหญ้าของสังคมสู่ผลงานศิลปะเหมือนจริง
Like water that nourishes life, sunshine that brings warmth and brightness, construction workers are akin to creating a nice home for urban people. I portrayed the lives of these working class people who are the grassroots of society.
ปกรณ์ภัทร จันทะไข่สร
Prakornpatara Janthakhaisorn
ชื่อผลงาน:
ความปรารถนา 3/ 2558
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
180 x 155
Title:
Desire 3/ 2015
Medium:
Acrylic
Acrylic
Size (cm):
180 x 155
อารมณ์ปรารถนา อารมณ์ความรู้สึกของความปรารถนาในการดำรงชีวิตที่เป็นการแสดงด้วยจินตนาการ อารมณ์ความรู้สึกที่เบิกบาน แจ่มใส ผสานด้วยสีสันในบรรยากาศที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ของรูปทรง อินทรีย์รูป ที่ประสานสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยลีลาที่มีชีวิตและความรู้สึกที่ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
Desire is the yearning for the ideal life, portrayed through bright, lively colours. Softer shapes and hues illustrate living nature coexisting in relation to one another.
ณรงชัย ประทุมมาตย์
Narongchai Pratummat
ชื่อผลงาน:
คืนเดือนมืด
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม170 x 180):
170 x 180
Title:
Dark Night
Medium:
Acrylic
Size (cm):
170 x 180
ความทรงจำจากวัยเด็กในคืนเดือนมืด เราเคยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างความรู้สึกในตอนนั้นมันน่ากลัว ประหลาด ลึกลับ เป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง พอโตมาจึงรู้ว่าคือเสียงนกแสก กระผมจึงถ่ายทอดความรู้สึกตอนนั้นออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม
From my childhood memory, a noise in the dark can be terrifying for a child. It was mysterious and unfamiliar. I discovered that it was the sound of owls.
วัชรินทร์ รอดนิตย์
Watcharin Rodnit
ชื่อผลงาน:
จิตวิญญาณแห่งป่าเมืองใต้ 2015
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
180 x 180
Title:
Subconscious of Southern Forest 2015
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
180 x 180
ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงออกถึงความงามที่เกิดจากรูปทรงในธรรมชาติที่ซ้อนทับเป็นมิติ ซับซ้อน ขัดแย้งและประสานกันทั้งรูปทรงและแสงเงา รวมทั้งแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจาก ป่าร้อนชื้นของประเทศไทย ออกมาในผลงานจิตรกรรมแบบกึ่งนามธรรม ที่เป็นการค้นหาความสมดุลย์ระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกทางนามธรรม และความเป็นจริงทางรูปธรรมโดยผสมผสานกับอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง
I wanted to illustrate the beauty of natural forms that overlap and contrast and the feeling of a tropical rainforest in Thailand. It is a search for balance between emotions, perception and the truth through my own interpretation.

Most Promising Artist of the Year Award

นภัส กังวาลนรากุล
Napat Kangwannarakul
ชื่อผลงาน:
กายกับใจ จิตกลับใจ
ประเภท:
สื่อผสม ตัดกระดาษ
ขนาด (ซม):
102 x 140
Title:
Body and Mind, Change of Mind
Medium:
Mixed media – Paper cutting
Size (cm):
102 x 140
สัจธรรมเกี่ยวกับความสุขทุกข์ของมนุษย์ จิตใจของมนุษย์มีทั้งดีและร้าย มนุษย์มีสองสิ่งนี้อยู่ในคนๆ เดียวกัน หากจิตใจที่ดีอยู่เหนือจิตใจที่ไม่ดี คนนั้นๆ เป็นคนที่ดีได้
The truth about happiness and sadness is that human beings consist of the good and the dark side, both in one. Those who let their good half lead them will take them to a higher path.

Gold Award

อนันต์ยศ จันทร์นวล
Ananyot Jannual
ชื่อผลงาน:
เป็ดผู้น่าสงสาร
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
90 x 160
Title:
Poor Duck
Medium:
Acrylic
Size (cm):
90 x 160
สะท้อนให้เห็นสังคมในปัจจุบันที่มีความต้องการเข่นฆ่า แย่งชิง อยากได้อยากมีเกินตัว ไม่รู้จักพอ ล้วนแต่เป็นกิเลส ที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งสิ้น
Today’s society lives in greed, where people lie, cheat and steal. They are never content with what they already have. Such desires are caused entirely by humans.

Silver Award

ปิยังกุล จันทรกุล
Piyangkul Jantarakul
ชื่อผลงาน:
แยกคุณตาขนมจีน กุมภา '58
ประเภท:
วาดเส้นด้วยความร้อน
ขนาด (ซม):
121 x 175
Title:
Corner Where that Old Guy Sells Khanohm Jeen
Medium:
Drawing with heat
Size (cm):
121 x 175
การเจริญเติบโตของชุมชนและเทคโนโลยี ค่อยๆ กลืนกินความเป็นรูปแบบเก่าไปอย่างช้าๆ โดยไม่สามารถหยุดยั้งความเจริญได้
Technology and population overgrowth have slowly transformed and replaced the old communities.

Bronze Award

จักรพงษ์ เทพเกาะ
Jakkapong Thapkoa
ชื่อผลงาน:
สัมพันธภาพชีวิต 1
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
150 x 180
Title:
Relativity of Life 1
Medium:
Acrylic
Size (cm):
150 x 180
แสดงออกถึงความรู้สึกภายในที่มีความผูกพันต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้สึก ความนึกคิด และประสบการณ์ชีวิตที่กลมกลืนกับสิ่งทั้งปวงในธรรมชาติ
The artwork portrays my relationship with life and my own surroundings. Emotions and experience with nature are perpetual and never ending.
เจษฎากร ชนะพันธ์
Jadsadakorn Chanaphan
ชื่อผลงาน:
พฤติกรรมเคยชิน
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
166 x 166
Title:
Old Habits
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
166 x 166
ปัจจุบันมนุษย์ดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความเคยชิน โดยขาดสมาธิและสติในการวิเคราะห์พิจารณากับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
Humans live on their familial habits, without mindfulness or critical thinking of the circumstances that they encounter.
พัฒน์ดนู เตมีกุล
Patdanu Tameekul
ชื่อผลงาน:
แฟรงเก้นทับ หมายเลข 1
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
160 x 180
Title:
Franken Tub No.1
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
160 x 180
อดีตมนุษย์เคยต่อสู้ทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ปัจจุบันมนุษย์ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น หากแต่เป็นการฆ่ากันทางความคิดการแข่งขันกันระหว่างองค์กรต่อองค์กร ทั้งผลผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แฝงไปด้วยความป่าเถื่อนที่ไม่เคยจางหายไปเพียงแต่ถูกกรอบซ่อน อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของกาลเวลาที่ถูกพัฒนาสรรค์สร้างจนมาเป็นปัจจุบัน
In the past, humans start wars for genocide and power. The same goes for today, except such war is fought through organisation competitiveness, and the mass products created for everyday convenience. Such modern production still holds the atrocity and is disguised through time and enterprising forces.
จักรพงษ์ เทพเกาะ
Jakkapong Thapkoa
ชื่อผลงาน:
สัมพันธภาพกับชีวิต 3
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
140.5 x 160
Title:
Relativity of Life 3
Medium:
Acrylic
Size (cm):
140.5 x 160
ข้าพเจ้าแสดงออกถึงความรู้สึกภายใน ที่มีความผูกพันต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้สึก ความนึกคิด และประสบการณ์ชีวิตที่กลมกลืนกับสิ่งทั้งปวงในธรรมชาติ บันทึกร่องรอยของชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้น…
My feelings and relationship to the surrounding environment are my thoughts, my emotions and experience that are one with nature, and never ending.
ชินวัตร บุญมาก
Chinawat Boonmak
ชื่อผลงาน:
ที่ระลึกแห่งความทรงจำ
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
124 x 146
Title:
Fondest Memory
Medium:
Acrylic
Size (cm):
124 x 146
ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงสีสันของลวดลายผ้าถุงของชาปักใต้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ข้าเจ้าจดจำได้ไม่เคยลืมเลือนไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่แห่งหนใดก็ตาม โดยข้าพเจ้านำเสนอผ่านศิลปะและธรรมชาติตามความรู้สึกโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง
I illustrate colorful patterns of the sarongs on tea leafs from southern Thailand. It brings back many fond memories that are unforgettable, no matter where I go.
ปริยาภัทร เทพสุธรรมรัตน์
Priyapat Tepsuthammarat
ชื่อผลงาน:
เข้าใจ
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
150 x 120
Title:
The Truth
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
150 x 120
อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่เราสัมผัสและรู้จริงที่สุด ความสุขความทุกข์ก็ต่างเกิดจากตัวเราทั้งสิ้น แต่อยู่ที่เราว่าจะจัดการความรู้สึกนั้นอย่างไร ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองที่เคยแบกรับความทุกข์ที่หาทางออกไม่ได้ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เริ่มเข้าใจความจริงของชีวิต ในการมีเกิดและดับไปของสรรพสิ่ง ความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ ผ่านความร่วงโรยของธรรมชาติ และ self-portrait ของข้าพเจ้า
Emotions are what humans can perceive the fastest. Like happiness and sadness, such feelings are all created from ourselves. It is how we manage those feelings. I portray my own mind going through such suffering, where I could not find a way out. But with time, I have come to gradually understand life, births and deaths of living things, the imperfect conditions of human beings, the decay and my self-portrait.
จิตรกร เทศชื่น
Jittakorn Thaschuen
ชื่อผลงาน:
บรรยากาศแห่งความทับซ้อน
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
180 x 165
Title:
Atmosphere of Overlap
Medium:
Acrylic
Size (cm):
180 x 165
สภาพปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาความแออัด วุ่นวาย เป็นสาเหตุทำให้สภาพอากาศบ้านเมืองปัจจุบันเต็มไปด้วยมลพิษ อาจมีผลกระทบกับสภาวะจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ต้องการแสวงหาดินแดนที่เงียบสงบ เพื่อหาความสุขให้กับตัวเอง ข้าพเจ้าเลือกแสดงออกด้วยสภาพของความอุดมสมบูรณ์บนภูเขาทางล้านนา จึงเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่สลับทับซ้อนกัน เพื่อถ่ายทอดความสงบสุขและความประทับใจของตนในช่วงขณะหนึ่ง
Today’s environment is ridden with congestion and chaos, resulting in the city being filled with pollution. This affects our subconsciousness, sending us to yearn for peace and quiet space. I used the illustration of the Lanna mountains and its lush forest land to portray the peace and happiness I felt at that moment.
ปัญจรัตน์ พลพลึก
Panjarat Polpluek
ชื่อผลงาน:
Untitled 2015 (3)
ประเภท:
สีอะคริลิก
ขนาด (ซม):
150 x 170
Title:
Untitled 2015 (3)
Medium:
Acrylic
Size (cm):
150 x 170
ข้าพเจ้ามองว่าจิตรกรรมนั้นเป็นได้มากกว่าภาพเล่าเรื่อง แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจคือสาระลำดับและคุณสมบัติที่แท้จริงของสี ที่เกิดจากการเทและบีบสีลงบนผืนผ้าใบในระนาบ 2 มิติไหลผ่านโครงสร้างเดิมของภาพต้นแบบที่หยิบยืมมาจากนิตยสารแฟชั่น สีที่ถูกฉุดกระชากลงมาได้ทำลายความชัดเจนของภาพต้นแบบ เกิดเป็นภาพที่สร้างประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้กับผู้ชม ผ่านภาษาของจิตรกรรมที่ได้ทำลายประสบการณ์ร่วมที่คุ้นเคยและเห็นจนชินตาในสื่อสิ่งพิมพ์ ไปสู่สุนทรียศาสตร์ที่แท้จริงของงานจิตรกรรม
I view painting as something that’s more than just storytelling. I am intrigued by the colours from the techniques used by pouring and squeezing onto a canvas laying over an image from a fashion magazine. The paint diffuses the original image, forming an interesting effect that distorts the original print images, and creating a true aesthetic for fine arts.
สุทธิวงค์ พุ่มอุไร
Suttiwong Phurmurai
ชื่อผลงาน:
อาหารกลางวัน
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
180 x 156
Title:
Lunch
Mix Media
Medium:
Mix Media
Size (cm):
180 x 156
ภายใต้สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทางวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตผู้คนในสังคมที่มีความร่วมสมัยและวิถีชีวิตที่หลากหลายในเชิงของการบริโภคและความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามยุคสมัยในปัจจุบัน รวดเร็วในสมัยนี้เกิดการสภาวะการเร่งรีบการบีบคั้นของการแข่งขันทางสังคม ส่งผลให้คนติดสภาวะความรวดเร็ว มีความต้องการทางวัตถุที่อาจจะเป็นเพียงการบริโภค เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันรวดเร็วในการใช้ชีวิต มีผลให้คนมีพฤติกรรมในแบบเดียวกันเกิดจากการทำซ้ำๆ ทุกวันของชีวิตประจำวัน เป็นเสมือนการสร้างวัฒนธรรมใหม่ แต่ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่าใดนั้น ยิ่งทำให้รู้สึกนึกถึงภูมิปัญญาแบบเก่าที่ผลิตสิ่งของออกมาเพื่อตอบสนองการดำรงอยู่ที่มั่นคง ความเรียบง่ายในวิถีชีวิตแบบเก่า ไม่มีความวุ่นวายที่มากเกินความจำเป็น มีแต่ความพอเพียง และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
With so much change in our culture and lifestyle, mass production of consumer items were made to meet the needs of society. There is so much competitiveness and race that made people dependent on all things convenient, creating demands for fast consumption and fast living. Such lifestyle causes repetitive behaviours and such drastic changes have made me nostalgic for the days where we once used to have cottage industry productions that was artisan, sustainable and did not have as much impact to the environment.
ณฐกร คำกายปรง
Natagon Kumkayprong
ชื่อผลงาน:
เหล็ก
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
180 x 168
Title:
Iron
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
180 x 168
เหล็กกล้า วัตถุดิบที่มนุษย์นิยมนำมาผลิตอาวุธสงคราม ด้วยกรรมวิธีและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Iron has long been a metal of choice to make weaponry, and through innovation and technology, firearms are developed for optimal performance.
เดชณรงค์ ชูจักร
Dachnarong Chujak
ชื่อผลงาน:
ความเป็นอยู่ 1
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
180 x 130
Title:
Existence 1
Medium:
Mixed Media
Size (cm):
180 x 130
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กจนโต ได้รับรู้ถึงความเป็นวิถีชีวิต แบบชนบทจึงได้หยิบยกความเป็นชนบทมาแสดงให้เห็นในผลงานสื่อผสมชิ้นนี้
This is my life growing up. It is the everyday life of the rural people in the countryside.
สุทัตตา วสุทัต
Sutatta Vasutat
ชื่อผลงาน:
ผู้หญิงถึงผู้หญิง
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
180 x 180
Title:
GIRLS TO GAL
Medium:
Acrylic
Size (cm):
180 x 180
การนำภาพมาคอลลาจเพื่อให้เกิดพื้นทีใหม่ และเชื่อมโยงกันด้วยภาษาของจิตรกรรม จากมุมมองของผู้หญิงที่ต้องการจะสื่อถึงเพศหญิงด้วยกัน ในแง่มุมของผู้หญิงในสังคมปัจจุบันที่ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงทำให้มีบทบาทการแสดงออกที่กล้ามากขึ้นทั้งในเรื่องของเพศ การวางตัว หรืออาจสื่อถึงความเสแสร้งในแง่ความคิด และการกระทำ
This work is done through manipulating the collage to create a new space. It is a message from women to women about today’s society that has changed through time. It has created the liberation and freedom of expression in sex, values and the pretentiousness of certain behaviours.
วิธิวุฒิ แสงอุทัย
Witiwuht Senguthai
ชื่อผลงาน:
ภาพสะท้อนชีวิตคนหาเช้ากินค่ำ 2
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
160 x 120
Title:
Making Ends Meet 2
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
160 x 120
สภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายหรูหราฟุ่มเฟือยสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อมองย้อนไปมองมุมตรงกันข้ามในสังคม ท่ามกลางความสุขสบายของคนกลุ่มหนึ่ง ก็ยังมีคนอีกจำนวนมาก ที่ยังทำงานหาเช้ากินค่ำลำบากตรากตรำ ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอแง่มุมและเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองที่มีสถานะยากจน
Life these days is about conspicuous consumption and luxury. In the midst of the well-heeled crowd are the many people who are still struggling to make ends meet. This is about poverty in the urban life.
ณิชนันทน์ แสงเงิน
Nitchanan Sangoen
ชื่อผลงาน:
วิมานในอากาศ
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
100 x 150
Title:
Castle in the Air
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
100 x 150
คนที่ปรับตัวได้ดีก็ยังสร้างวิมานในอากาศ ด้วยการฝันเฟื่องได้เช่นกัน มนุษย์บางคนเสพสุขกับการฝันลมๆ แล้งๆ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี คิด หรือหวัง จะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย เพื่อสนองความสุขของตนเอง ก็เท่านั้น
Daydreaming is a form of escape. Even the well-adjusted people dream. Imaginations happen because people need to fulfill their unrealistic fantasy and make themselves feel better.
ลิ้นจี่ บางขุนทด
Lingee Bangkhuntod
ชื่อผลงาน:
ภาพลักษณ์ความงาม
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
180 x 175
Title:
Image of Beauty
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
180 x 175
อุปรากรจีน หรือ งิ้ว เป็นหนึ่งความงดงามของการแสดงที่สะท้อนทางวัฒนธรรมของชาวจีนกับชาวไทยมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความงาม ความอวดโฉม และความบานสะพรั่งของการแสดงงิ้วได้มีอายุยืนยาว เป็นดั่งสัญลักษณ์ของนกยูงและนกกระเรียน เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยจีน ที่ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางกระแสสังคมที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
The Chinese opera is a long tradition that has been in Thailand. It displays the beauty through symbolic adornments such as the peacock and the crane. The Thai-Chinese culture still endures through the changing times.
นัฐพล เจียงจริยานนท์
Nattapon Jeangjariyanon
ชื่อผลงาน:
สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
150 x 120.4
Title:
Affinity
Medium:
Mixed Media
Size (cm):
150 x 120.4
ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงความรู้สึกคิดถึง ผูกพัน ที่มีต่อบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ด้วยการนำของใช้ส่วนตัว สถานที่ ที่ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน มานำเสนอในเชิงสื่อสร้างสรรค์ ความหมายทางความรู้สึก ที่ข้าพเจ้าตระหนักในคุณค่า และบอกถึงความรัก ความผูกพัน
This portrait illustrates the love, the bonding and close knit relationship in the family.
เกศภาดา มูลสุวรรณ
Kespada Moonsuwan
ชื่อผลงาน:
วัตถุแห่งความเชื่อ
ประเภท:
สีน้ำมัน
ขนาด (ซม):
145 x 165
Title:
Objects of Superstition
Medium:
Oil Colour
Size (cm):
145 x 165
วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังล้วนมีความเฉพาะของเนื้อมวลสารจากที่เคยมีมา เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป จากที่เคยมีความเฉพาะ มีความเป็นพิเศษ กลับกลายมาเป็นวัตถุที่ไม่มีความเฉพาะ ไม่มีความพิเศษ เป็นวัตถุที่สามารถหาได้ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่เปราะบาง คล้อยตามกระแสศรัทธาไปได้โดยง่าย เพียงแค่เห็นผิวเปลือกทองคำเปลว
Charms and objects of superstition have its previous physical form of what it was. As time changes, the objects lose its mysticism and become more of a common item. Like the surface covered in gold leafing, such notion goes to show the fad in faith.
ดิษณ์กร สุทธสม
Ditsakorn Sootasom
ชื่อผลงาน:
ไหว้สาผีปู่ผีย่า 1
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
140 x 110
Title:
Worshipping the Ancestors 1
Medium:
Acrylic
Size (cm):
140 x 110
ได้แรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องการไหว้ผีปู่ย่า ในความรู้สึกของข้าพเจ้าเกี่ยวกับผีปู่ย่า ข้าพเจ้ามีความรักและความศรัทธาจากปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของข้าพเจ้า
Inspired by the worshipping ritual of ancestors, this is the imagery I created for the love and respect for my late grandparents.
สุพิชฌมาย์ ทองแสงแก้ว
Supitcha Thongsangkaew
ชื่อผลงาน:
พื้นที่แห่งความผูกพัน
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
140 x 160
Title:
Bonding Space
Medium:
Mixed Media
Size (cm):
140 x 160
จากความคุ้นเคยในวิถีชีวิตในชนบท ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ภายในบ้าน ซึ่งมีความสำคัญต่อคนในครอบครัว โดยแสดงเป็นพื้นที่ภายในครัว แสดงออกผ่านทางผ้า ผ้านุ่ง โดยการเย็บปักผ้า แสดงถึงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ที่มีวิธีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ชวนให้คิดถึงความผูกพันที่อบอุ่นภายในครอบครัว
Seen through the everyday items in the kitchen, using the sarong patchwork, the rural life and home are about simple living and warmth of the loving family.
ณัฐธิดา ดำคชรัตน์
Nathida Dumkocharat
ชื่อผลงาน:
ความรุ่งเรือง หมายเลข 2
ประเภท:
สีอะคริลิค
ขนาด (ซม):
110 x 160
Title:
Civilisation No. 2
Medium:
Acrylic
Size (cm):
110 x 160
ข้าพเจ้าประทับใจในสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีความรุ่งเรืองสวยงามด้วยความหมายทางศาสนา อยู่ภายนอกโบสถ์ ถ่ายทอดผ่านเทคนิคกระบวนการจุดสีอะคลิลิค พร้อมไปด้วยกับการสะบัดสี เพื่อให้เกิดความเป็นตนเอง สื่อถึงความงาม แสดงให้เห็นถึงความงาม ความรุ่งเรืองและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้ามีต่อศาสนา
Thai architecture has its beauty and religious symbols. I used the dotting and splattering techniques with acrylic paint to portray the glory of Buddhism and my faith.
วรธน พิลารัตน์
Worathon Pirarat
ชื่อผลงาน:
กลหนชนสยาม
ประเภท:
สื่อผสม
ขนาด (ซม):
160 x 160
Title:
Siamese Faith
Medium:
Mixed Media
Size (cm):
160 x 160
ช้าพเจ้าต้องการสะท้อนความคลุมเครือ ความสับสน ความวุ่นวายของสังคมไทย ผ่านตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ โดยหยิบยกตัวยักษ์กับลิงเป็นภาพ จับมาคลี่คลายรูปทรง แล้วเพิ่มเทคนิคพอกปูนระดับกระจก เพื่อสร้างจังหวะให้เกิดมิติใหม่
I wanted to reflect the ambiguity and chaos of the Thai society. Using the Ramayana epic, I portray the characters as the monkey and the ogre which I deconstructed and used clay to add dimensions.

ประเภทศิลปินอาชีพ | Established Artist Category

ข้อมูลการประกวด | Award Information

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

สำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio ต้องเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม หรือมีหอศิลป์/แกลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ

รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year | 750,000 บาท
ผู้ได้รับรางวัลนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลเหรียญทอง | 300,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน | 240,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง | 150,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year | 10,000 เหรียญสหรัฐ
รางวัลระดับภูมิภาคนี้ มอบให้กับเจ้าของผลงานที่โดดเด่นที่สุดจากสี่ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

Established Artist Category

The Established Artist category is open to experienced professionals with a strong portfolio of work. They must have shown their paintings in solo or group exhibitions (excluding school graduation shows), be represented by a gallery or have achieved recognition through art awards.

UOB Painting of the Year Award | THB 750,000
This award winner will be invited to interview for a month-long residency programme at the Fukuoka Asian Art Museum.
Gold Award | THB 300,000
Silver Award | THB 240,000
Bronze Award | THB 150,000

UOB Southeast Asian Painting of the Year Award | US$10,000
This regional prize is awarded to the most outstanding of the four UOB Painting of the Year Award country winners from Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand.

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

สำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

รางวัล Most Promising Artist of the Year | 90,000 บาท
รางวัลเหรียญทอง | 75,000 บาท
รางวัลเหรียญเงิน | 45,000 บาท
รางวัลเหรียญทองแดง | 30,000 บาท

Emerging Artist Category

The Emerging Artist category is open to aspiring artists who are pursuing an arts education, taking their first steps to a career in art or simply painting for pleasure.

Most Promising Artist of the Year Award | THB 90,000
Gold Award | THB 75,000
Silver Award | THB 45,000
Bronze Award | THB 30,000

© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service